2017 m. lapkričio 15 d. Laisvės kovų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinė ar
papildoma
komisija

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-11-15

14.00–14.30

A.Stulginskio salė  (Seimo
I r., 308 kab.).

 

     Dėl nepriklausomybės gynėjų teisinio statuso

 

J.Olekas

D.Stonytė

 

2.

2017-11-15

14.30–14.40

A.Stulginskio salė  (Seimo
I r., 308 kab.).

XIIIP-1120

     Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Papildoma,

svarstymas

J.Olekas

D.Stonytė

 

3.

2017-11-15

14.40–14.50

A.Stulginskio salė  (Seimo
I r., 308 kab.).

XIII-1185

     Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Papildoma,

svarstymas

J.Olekas

D.Stonytė

 

4.

2017-11-15

14.50–15.00

A.Stulginskio salė  (Seimo
I r., 308 kab.).

 

     Kiti klausimai.

 

J.Olekas

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                  Juozas Olekas

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Danguolė Stonytė