2017 m. lapkričio 22 d. Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr.

Data,

laikas,

vieta

 

Svarstomi klausimai

 

Pranešėjas

1.

2017-11-22

12.30-13.00

I r. Prezidento s.

Arnoldo Kriskio ir kitų pareiškėjų peticijos „Dėl nepriklausomų kalėjimo inspektorių“ nagrinėjimas iš esmės.

Petras Čimbaras

2.

2017-11-22

13.00-13.10

I r. Prezidento s.

Dėl Edo Kizelevičiaus kreipimosi „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto papildymo 2611 straipsniu“.

Petras Čimbaras

3.

2017-11-22

13.10-13.30

I r. Prezidento s.

Dėl Valerijaus Kazakevičiaus skundo dėl Komisijos 2017 m. spalio 11 d. sprendimo nenagrinėti jo peticijos Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme nustatytais pagrindais.

Petras Čimbaras

4.

2017-11-22

13.30-13.40

I r. Prezidento s.

Kiti klausimai.

Petras Čimbaras

 

Komisijos pirmininkas                                                   Petras Čimbaras

 
   Naujausi pakeitimai - 2017-11-15
   Janina Šniaukštienė