Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. vasario 14 d. Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkė (papildyta)

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

  1.  

2018-02-14

12.00–12.15

I r. Prezidento s.

Dėl Viliaus Diškantiuko peticijos „Dėl spragos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnyje“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       2.

2018-02-14

12.15–12.30

I r. Prezidento

Dėl Janinos Statkienės ir kitų pareiškėjų kreipimosi „Dėl amnestijos ir bausmės laiko sutrumpinimo“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė
 

       3.

2018-02-14

12.30–12.40

I r. Prezidento

Dėl Alberto Kučinsko kreipimosi „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymų“

 

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       4.

2018-02-14

12.40–12.50

I r. Prezidento

Dėl Kęstučio Kiltinavičiaus kreipimosi „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnio papildymo“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       5.

2018-02-14

12.50–13.00

I r. Prezidento

Dėl Antano Algimanto Miškinio kreipimosi „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo papildymo nauju straipsniu „Centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos teisinio reguliavimo stebėsena (monitoringas)“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       6.

2018-02-14

13.00–13.10

I r. Prezidento

Dėl Aldonos Andriuškevičiūtės kreipimosi „Dėl įstatymo, griežtai reglamentuojančio gyvūnų savininkų atsakomybę už savo augintinių keliamą triukšmą, priėmimo“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       7.

2018-02-14

13.10–13.20

I r. Prezidento

Kiti klausimai

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

 

 

              Komisijos pirmininkas                                                                                             Petras Čimbaras

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-13
   Janina Šniaukštienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti