2017 m. lapkričio 15 d. Priklausomybių prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-11-15
13.30–13.35
II r. 415 salė
Darbotvarkės tvirtinimas L. Matkevičienė
2. 2017-11-15
13.35–14.25
II r. 415 salė
Dėl Seimo rezoliucijos „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“ 5 priemonės įgyvendinimo

Kviestieji asmenys: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius, medicinos mokslų daktaras Arūnas Germanavičius
L. Matkevičienė
E. Mikalajūnienė
3. 2017-11-15
14.25–14.30
II r. 415 salė
Kiti klausimai L. Matkevičienė
E. Mikalajūnienė
   Naujausi pakeitimai - 2017-11-14
   Erika Mikalajūnienė