Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. vasario 7 d. Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-02-07
10.30–10.35
III r. Kazimiero Antanavičiaus s.
Darbotvarkės tvirtinimas M.Majauskas
2 . 2018-02-07
10.35–11.35
III r. Kazimiero Antanavičiaus s.
Dėl seksualinio priekabiavimo atvejų ir pagalbos prieinamumo studentams aukštosiose mokyklose

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas, Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. Audrius Klimas, Vilniaus universiteto rektorius prof. habil dr. Artūras Žukauskas, Kauno technologijos universiteto doc. dr. Jurgita Šiugždinienė, laikinai einanti rektoriaus pareigas, Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. habil dr. Juozas Augutis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas
M.Majauskas
J. Krumplytė

Komisijos pirmininkas                                                  Mykolas Majauskas

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-06
   Erika Mikalajūnienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti