2017 m. lapkričio 15 d. Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-11-15
13.15–13.20
III r. Kazimiero Antanavičiaus  s. (220 k.)

Darbotvarkės tvirtinimas

 

M.Majauskas

 

2.

2017-11-15
13.20–14.10
III r. Kazimiero Antanavičiaus  s. (220 k.)

Dėl pagalbos užtikrinimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims

 

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Asociacijos „Vilniaus moterų namai“ prezidentė Lilija Vasiliauskienė, Visuomeninės organizacijos „Moterų veiklos inovacijų centras“ direktorė Salomėja Jasudienė, Asociacijos „Kauno moterų draugija“ direktorė Vilija Žukauskaitė, Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė, NVO „Moterų informacijos centras“ direktorė Jūratė Šeduikienė, VšĮ „Moters pagalba moteriai“ direktorė Ernesta Butkuvienė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ vadovė Aušra Kurienė, Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, Labdaros paramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ direktorė Liudovika Pakalkaitė

M.Majauskas

J. Krumplytė

3.

2017-11-15
14.10–14.55
III r. Kazimiero Antanavičiaus  s. (220 k.)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatomų finansuoti prevencinių projektų pagal  Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos paskelbtą konkursą pagal prioritetą „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“

 

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos pirmininkas Šarūnas Narbutas, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l.e. direktoriaus pareigas Kęstutis Štaras

M.Majauskas

J. Krumplytė

4.

2017-11-15
14.55–15.00
III r. Kazimiero Antanavičiaus  s. (220 k.)

Kiti klausimai

M.Majauskas

J. Krumplytė

 

              Komisijos pirmininkas                                                                               Mykolas Majauskas

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-14
   Jolita Krumplytė