Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Etikos ir procedūrų komisija

Faksas (8 5) 239 6289 El. p. etikprkj@lrs.lt
Komisijos pirmininkė
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narys

Etikos ir procedūrų komisiją aptarnauja Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato valstybės tarnautojos: 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Rūmai, kabinetas

Telefonas

El. paštas

Rasa
GEČIENĖ

Patarėja

3-117

(8 5) 239 6818

rasa.geciene@lrs.lt

Vita
MISIŪNIENĖ

Patarėja

3-117

(8 5) 239 6581

vita.misiuniene@lrs.lt

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti