Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis

Pakomitečio pirmininkas
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys