Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimas Lietuvos Respublikoje 1920–1940 m.

       Apie Lietuvą kaip parlamentinę valstybę buvo kalbama jau prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. 1917 m. rugsėjo 21 d. Lietuvių konferencijoje Vilniuje buvo nutarta, kad galutinius nepriklausomos Lietuvos valstybės pamatus padės „Steigiamasis Lietuvių Seimas Vilniuje“. Apie būtinybę sušaukti Steigiamąjį Seimą pakartotinai paminėta ir 1918 m vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės deklaravimo akte. Lietuvos Steigiamasis Seimas susirinko 1920 m. gegužės 15 d. 1920–1940 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo sušaukti penki Seimai.

       Seimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.: bendroji apžvalga

       Svarbiausios 1920–1940 m. parlamentarizmo  datos 

 


 

1920–1940 m. Seimo kadencijos

       Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo sušaukti penki Seimai. Tik du iš jų dirbo visą kadenciją – Steigiamasis Seimas ir II Seimas. Parlamentinės demokratijos laikotarpis ano meto Lietuvoje truko kiek ilgiau nei šešerius metus. 1927 m. paleistas Seimas vėl susirinko tik 1936 m.
       
       Steigiamasis Seimas (1920–1922 m.)

       I Seimas (1922–1923 m.)
       II Seimas (1923–1926 m.)
       III Seimas (1926–1927 m.)
       IV Seimas (1936–1940 m.)   

 


 

1920–1940 m. Seimo nariai

       Pirmojo naujai susirinkusio Seimo posėdžio metu išrinktieji parlamento nariai tardavo priesaikos arba pasižadėjimo žodžius, po kurių jie tapdavo visateisiais Seimo nariais. 1920–1940 metais buvo penkios Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos, o Seimo nario pareigas ėjo daugiau nei trys šimtai Lietuvos Respublikos piliečių.
       
       Seimo nariai 
       Seimo pirmininkai       

 


 

1920–1940 m. Seimo rūmai

       1920–1940 metų laikotarpiu Seimas posėdžiavo laikinojoje sostinėje Kaune. Į pirmąjį posėdį Steigiamasis Seimas susirinko Miesto teatre, vėliau jo darbas vyko Seimo rūmuose – buvusioje gimnazijoje. Šiuose rūmuose Seimas posėdžiavo septynerius metus (1920–1927 m.). Po ilgesnės pertrauko susirinkęs Ketvirtasis Seimas posėdžiavo Teisingumo rūmuose (1936–1940 m.).
       
       Valstybės teatro rūmai Kaune (1920 m.)       
       Seimo rūmai Kaune (1920–1927 m.)
       Teisingumo ir Seimo rūmai Kaune (1936–1940 m.) 

       

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti