Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

 

       Pirmasis pasaulinis karas sudarė palankias tarptautines aplinkybes ir palankiai pakoregavo Lietuvos geopolitinę situaciją savarankiškumo siekiams įgyvendinti, jo metu garsiau reikalauta autonomijos. 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis Vilniuje vykusi Lietuvių konferencija nusprendė, kad galutinę valstybės valdymo formą ir santykius su kaimyninėmis valstybėmis nustatys demokratiškai visų gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas. Šiam tikslui įgyvendinti buvo išrinkta dvidešimtiems asmenų Lietuvos Taryba, kurią sudarė pagrindinių to meto lietuvių politinių srovių atstovai. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių.
       Devyni signatarai vėliau buvo išrinkti Seimo nariais: Kazimieras Bizauskas (buvo Steigiamojo Seimo narys), Steponas Kairys (Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys), Vladas Mironas (III Seimo narys), Antanas Smetona (III Seimo narys), Justinas Staugaitis (Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys), Aleksandras Stulginskis (Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys), Kazimieras Steponas Šaulys (Steigiamojo Seimo narys), Jonas Vailokaitis (Steigiamojo Seimo narys), Jonas Vileišis (I Seimo narys). Du iš jų ėjo Seimo Pirmininko pareigas. Aleksandras Stulginskis buvo Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas ir III Seimo Pirmininkas, o Justinas Staugaitis ėjo II Seimo Pirmininko pareigas. Du signatarai – Antanas Smetona ir Aleksandras Stulginskis – ėjo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

             


 

Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis
Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. |  Fotografė Aleksandra Jurašaitytė
Lietuvos centrinis valstybės archyvas. A073-P0955

 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

       

       Saliamonas Banaitis

       Jonas Basanavičius

       Mykolas Biržiška

       Kazimieras Bizauskas

       Pranas Dovydaitis

       Steponas Kairys

       Petras Klimas

       Donatas Malinauskas

       Vladas Mironas

       Stanislovas Narutavičius

       Alfonsas Petrulis

       Antanas Smetona

       Jonas Smilgevičius

       Justinas Staugaitis

       Aleksandras Stulginskis

       Jurgis Šaulys

       Kazimieras Steponas Šaulys

       Jokūbas Šernas

       Jonas Vailokaitis

       Jonas Vileišis      

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti