Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Svarbiausios 1920–1940 m. parlamentarizmo datos

 

1918 m. vasario 16 d. – paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė.

1918 m. lapkričio 2 d. – Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius.  

1919 m. sausio 1 d. – Lietuvos Vyriausybės įstaigoms persikėlus į Kauną, Kaunas tapo laikinąja Lietuvos sostine.

1919 m. spalio 30 d. – Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą.

1919 m. balandžio 4 d. – Lietuvos Valstybės Taryba priėmė naują Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakciją. Valstybės Tarybos Prezidiumas buvo pakeistas vienasmeniu Tarybos renkamu Valstybės prezidentu. Tą pačią dieną Lietuvos valstybės Prezidentu buvo išrinktas Antanas Smetona.

1919 m. balandžio 6 d. – išrinktasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona prisiekė ir pradėjo eiti pareigas.

1920 m. balandžio 14–16 d. – vyko Steigiamojo Seimo rinkimai.

1920 m. gegužės 15 d. – įvyko pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis. Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos valstybės Nepriklausomybės proklamavimo dokumentą – Lietuva tapo Respublika.

1920 m. gegužės 18 d. – priimtas Steigiamojo Seimo statutas.

1920 m. birželio 2 d. – Steigiamasis Seimas priėmė Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją.

1920 m. spalio 22 d. – 1921 m. sausio 17 d. – posėdžiavo Mažasis Seimas (Steigiamojo Seimo posėdžiai nevyko).

1922 m. vasario 15 d. – Steigiamasis Seimas priėmė pagrindinį Žemės reformos įstatymą.

1922 m. rugpjūčio 1 d. – Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos Valstybės Konstituciją.

1922 m. rugpjūčio 9 d. – Steigiamasis Seimas priėmė Piniginio vieneto įstatymą (įvestas litas).

1922 m. spalio 10–11 d. – vyko I Seimo rinkimai.

1922 m. lapkričio 13 d. – įvyko pirmasis I Seimo posėdis.

1923 m. kovo 13 d. – Lietuvos Respublikos Prezidentas paleido I Seimą.

1923 m. sausio 15 d. – įvyko Klaipėdos sukilimas, po kurio Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos teritorijos dalimi.

1923 m. kovo 15 d. – Ambasadorių konferencija Vilniaus kraštą oficialiai pripažino Lenkijai.

1923 m. gegužės 12–13 d. – vyko II Seimo rinkimai.

1923 m. birželio 5 d. – įvyko pirmasis II Seimo posėdis.

1924 m. – priimtas Seimo statutas.

1926 m. gegužės 8–10 d. – vyko III Seimo rinkimai.

1926 m. birželio 2 d. – įvyko pirmasis III Seimo posėdis.

1926 m. gruodžio 17 d. – įvyko valstybės perversmas.

1926 m. birželio 17 d. – III Seimas priėmė Karo stovio panaikinimo įstatymą.

1927 m. balandžio 12 d. – Lietuvos Respublikos Prezidentas, nepaskelbęs naujo Seimo rinkimų datos, paleido III Seimą.

1928 m. gegužės 15 d. – paskelbta Lietuvos Respublikos Konstitucija.

1936 m. gegužės 9 d. – Lietuvos Respublikos Prezidentas paskelbė naująjį Seimo rinkimų įstatymą.

1936 m. birželio 9–10 d. – vyko IV Seimo rinkimai.

1936 m. rugsėjo 1 d. – įvyko pirmasis IV Seimo posėdis.

1938 m. – priimta Lietuvos Valstybės Konstitucija.

1940 m. birželio 15 d. – Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.

1940 m. liepos 1 d. – sovietų okupacinė valdžia paleido IV Seimą.

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė


  Siųsti el. paštuSpausdinti