Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Abiejų Tautų Respublikos Seimas 1569–1795 m.

 

       Naujas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo raidos etapas prasidėjo 1569 m. liepos 1 d. Liubline sudarius Liublino uniją tarp Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Liublino unijos aktas primygtinai nurodė bendro seimo sušaukimo būtinybę. Ankstesniais metais istorijos moksle gana skeptiškai vertinas politinis institutas, dabar Europos parlamentarizmo istorijos kontekste Abiejų Tautų Respublikos Seimas vertinamas kaip unikalus atvejis – dviejų valstybių politinės unijos pagrindu sukurta viena parlamentinė institucija. Politinė unija ir parlamentinis institutas – Abiejų Tautų Respublikos Seimas gyvavo gana ilgą laikotarpį – 226 metus, ir jo veikla buvo nutraukta tik svetimų jėgų.
Nuo 1569 m. naujai formavosi parlamentinių institucijų lygmenys: federacinis – Abiejų Tautų Respublikos Seimas (nuo 1569 iki 1793 m.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lygmuo – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konvokacijos (Vilniaus konvokacijos arba Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės vyriausieji suvažiavimai) (nuo 1576 iki 1671 m.) ir lokalinis (vietos) lygmuo – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų ir vaivadijų seimeliai (nuo 1565 m.), generaliniai seimeliai (nuo 1589 iki 1710 m.) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietinės ir generalinės konfederacijos.

       Abiejų Tautų Respublikos Seimas: bendroji apžvalga

       Svarbiausios parlamentarizmo istorijos datos iki XVIII a. pabaigos

 


 

Abiejų Tautų Respublikos Seimas 1569–1795 m.

       Abiejų Tautų Respublikos Seimą dera vadinti dviejų rūmų Seimu, susidedančiu iš Senato ir Atstovų rūmų. Tradiciškai buvo suvokiama, kad Abiejų Tautų Respublikos Seimą sudarė 3 luomai: valdovas – Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, Senatas (Aukštieji parlamento rūmai), Seimas arba Atstovų rūmai (Žemieji Seimo rūmai arba Seimas siaurąja prasme). Nuo 1569 iki 1793 m. įvyko 173 Seimo sesijos (XVI a. – 30, XVII a. – 93, XVIII a. – 50). 

      Abiejų Tautų Respublikos Seimo darbas ir sudėtis
      Seimų maršalkos iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
      Lietuvos parlamentarizmo institucijos po 1569 m. 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti