1920–1940 m. Seimo nariai

 

       Rubrikoje „1920–1940 m. Seimo nariai“ pateikiamas visų šio laikotarpio Seimo narių abėcėlinis sąrašas. 1920–1940 metais buvo išrinktos penkios Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos, o Seimo nario pareigas ėjo 319 asmenų, iš jų 11 moterų.

 

A

Abramavičius Berelis (1869–1942) – II Seimo narys

Adamkavičius Pranas (1883–nežinoma) – IV Seimo narys

Adžgauskas Romualdas (1883–nežinoma) – III Seimo narys

Akelaitis Juozas (1880–1949) – III Seimo narys

Akmenskis Juozas (1882–1933) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Aleksa Jonas Pranas (1879–1955) – III Seimo narys

Aleksa Izidorius (1886–nežinoma) – III Seimo ir IV Seimo narys

Aleksandravičius Pranas (1893–nežinoma) – IV Seimo narys

Aleliūnas Tadas (1875–nežinoma) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys

Ambrozaitis Kazimieras (1882–1957) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Andrašiūnas Ksaveras (1902–nežinoma) – IV Seimo narys

Andziulis Jonas (1866–1927) – Steigiamojo Seimo narys


B

Bacevičius Feliksas (1880–1929) – II Seimo ir III Seimo narys

Bagdonas Mikas (1894–1937) – Steigiamojo Seimo narys

Bagdžius Gabrielius (1895–1989) – I Seimo narys

Balčas Stasys (1886–1963) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Balčytis Stasys (1893–1973) – Steigiamojo Seimo narys

Banionis Andrius (1887–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Barkauskas Pranas (1900–1941) – IV Seimo narys

Bergeris Joselis (1884–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Beržinskas Viktoras (1874–1947) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Bičiūnas Vytautas Pranas (1893–1942) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Bielinis Kipras (1883–1965) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Bieliūnas Kazys (1894–nežinoma) – Steigiamojo Seimo ir III Seimo narys

Bikinas Juozapas (1875–1956) – IV Seimo narys

Bildušas Jonas (1895–1966) – Steigiamojo Seimo narys

Bistras Leonas (1890–1971) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Biuchleris Oskaras (1881–1937) – Steigiamojo Seimo narys

Bizauskas Kazimieras (1893–1941) – Steigiamojo Seimo narys

Bliudžius Jonas (1880–1948) – Steigiamojo Seimo narys

Bortkevičienė Felicija (1873–1945) – Steigiamojo Seimo narė

Brazdžius Povilas (1877–1979) – IV Seimo narys

Bražėnas Konstantas (1894–1933) – Steigiamojo Seimo narys

Bričkus Antanas (1905–nežinoma) – IV Seimo narys

Brokas Liūdas (1872–1950) – Steigiamojo Seimo narys

Bruckus Joelis (1870–1951) – I Seimo narys

Brudnis Aizikas (1889–nežinoma) – II Seimo narys

Bucevičius Janas (1883–1967) – III Seimo narys

Budreika Adomas (1874–nežinoma) – I Seimo narys

Budzinskis Viktoras (1888–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Bulionis Antanas (1881–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Buožis Juozas (1897–1942) – IV Seimo narys

Butkys Adolfas (1863–1936) – II Seimo narys

Butkus Petras (1890–1947) – III Seimo narys

Buzelis Juozas (1888–1967) – Steigiamojo Seimo narys


C

Cirtautas Bronislovas (1881–1930) – Steigiamojo Seimo narys


Č

Čaplikas Julius (1888–1941) – IV Seimo narys

Čarneckis Valdemaras Vytautas (1893–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Čepinskis Vincas (1871–1940) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Černiauskas Stasys (1882–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys
 

D

Dagelis Jonas (1898–1956) – III Seimo narys

Dagilis Juozapas (1889–1965) – II Seimo ir III Seimo narys

Dailidė Pranas (1888–1965) – III Seimo narys

Dailidė Pranas (1896–1948) – IV Seimo narys

Daukšys Jurgis (1888–nežinoma) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Daunora Konstantinas (1886–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Deksnys Jurgis (1872–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Digrys Stasys (1886–1959) – Steigiamojo Seimo narys

Dilys Petras (1895–1967) – IV Seimo narys

Diržys Jonas (nežinoma–1944) – II Seimo narys

Dogelis Povilas (1877–1949) – Steigiamojo Seimo narys

Dominas (Bangaitis) Kazimieras (1897–1971) – I Seimo narys

Draugelis Eliziejus (1888–1981) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys
 

E

Endziulaitis Antanas (1894–1942) – III Seimo narys

Epšteinas Lazaris (1866–1944) – III Seimo narys

Eretas Juozas (1896–1984) – II Seimo narys
 

F

Feslingas Michael (1873–1961) – IV Seimo narys

Finkelšteinas Ozeris (1863–1932) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Fridmanas Naftalis (1863–1921) – Steigiamojo Seimo narys
 

G

Galdikienė (Draugelytė) Magdalena (1891–1979) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė

Galinis Vincas (1897–1972) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Galvydis Pranas (1893–1943) – IV Seimo narys

Galvydis-Bykauskas Jonas (1864–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Garfunkelis Levas (1896–1976) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Gečas Jonas (1899–nežinoma) – IV Seimo narys

Gencevičius Kazys (1882–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Gerikas Tadas (1895–nežinoma) – III Seimo narys

Gilvydis Alfonsas (1895–1987) – IV Seimo narys

Giniūnas Jonas (1887–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Gižinskis Tomašas (1884–1965) – III Seimo narys

Gylys Mykolas (1895–1967) – IV Seimo narys

Golcbergas Izaokas Rafaelis (1883–nežinoma) – II Seimo narys

Grabovas Robertas (1885–1945) – III Seimo narys

Grajauskas Vincas (1868–1953) – Steigiamojo Seimo narys

Grajevskis Adolfas (1878–1967) – Steigiamojo Seimo narys

Graužinis Klemensas (1880–nežinoma) – IV Seimo narys

Grėbliūnas Pranas (1870–1947) – Steigiamojo Seimo narys

Grigiškis Antanas (1895–1987) – Steigiamojo Seimo narys

Grinius Kazys (1866–1950) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Gruodis Stasys (1896–1990) – Steigiamojo Seimo narys

Gudavičius Bronius (1899–nežinoma) – IV Seimo narys

Gurauskas Kazimieras (1887–1973) – II Seimo narys

Gvildienė (Spudytė) Emilija (1887–1965) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė
 

I

Idzelis Juozas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Indrišiūnas Julius (1901–1945) – IV Seimo narys
 

J

Jagštaitis Maksas (1885–1932) – III Seimo narys

Jakimavičius Jonas (1889–nežinoma) – IV Seimo narys

Jakštas Jurgis (1894–nežinoma) – III Seimo narys

Jakubauskas Stasys (1894–1942) – IV Seimo narys

Jakubauskas Bonaventūras (1895–nežinoma) – III Seimo narys

Janavičius Simas (1890–1956) – IV Seimo narys

Januškis Jonas (1900–1963) – III Seimo narys

Jaras Juozas (1878–1948) – II Seimo narys

Jasutis Jonas (1885–nežinoma) – IV Seimo narys

Jerinas Jevtichijus (1878–1947) – II Seimo narys

Jočys Petras (1894–1970) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Jokantas Kazimieras (1880–1942) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Josiukas Petras (1895–nežinoma) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Juchnevičius Vaitiekus (1893–nežinoma) – II Seimo narys

Jučas Antanas (1890–1942) – IV Seimo narys

Jurgeleitas Michaelis (1866–1945) – IV Seimo narys

Jurgutis Vladas (1885–1966) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys
 

K

Kaganemanas Joselis Šloimė (1884–1969) – II Seimo narys

Kairys Steponas (1879–1964) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kalpokas Juozas (1877–nežinoma) – IV Seimo narys

Kardelis Jonas (1893–1969) – I Seimo narys

Kardišauskas Andrius (1893–1974) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Karoblis Vincas (1866–1939) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Karvelis Petras (1897–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Kasakaitis Vaclovas (1894–1985) – I Seimo ir II Seimo narys

Kaselis Juozas (1898–nežinoma) – III Seimo narys

Katilius Vincas (1869–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Kaupas Julius (1890–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Kaveckas Vladas (1889–1941) – IV Seimo narys

Kedys Juozas (1897–nežinoma) – III Seimo narys

Kinderis Rudolfas (1881–1944) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kniuipys Aleksandras (1881–nežinoma) – IV Seimo narys

Kosarskis Kalikstas (1882–nežinoma) – I Seimo, II Seimo narys

Kregždė Petras (1894–1947) – I Seimo narys

Kregždė Konstantinas (1896–1947) – II Seimo ir III Seimo narys

Kriščiūnas Jonas (1888–1973) – Steigiamojo Seimo narys

Kriščiūnas Pijus (1881–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Kromeris Henrikas (1879–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Krupavičius Mykolas (1885–1970) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kubickis Jonas (1882–1949) – I Seimo narys

Kudirka Jonas (1879–nežinoma) – IV Seimo narys

Kudla Kazimieras (1891–1975) – I Seimo narys

Kupčiūnas Kazys (1890–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Kurkauskas Vladas (1895–1970) – IV Seimo narys

Kuzminskas Povilas (1881–1932) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Kvieska Vincas (1889–1958) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kviklys Mečislovas (1901–1942) – IV Seimo narys
 

L

Ladigienė (Ladygienė) Stefanija (1901–1967) – III Seimo narė

Laikūnas Liudas (1863–nežinoma) – II Seimo narys

Landau Samuelis (1886–1940) – Steigiamojo Seimo narys

Lapinskas Ignas (1877–1935) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Lašas Vladas (1892–1966) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Laukaitis Juozas (1873–1952) – IV Seimo narys

Lekeckas Kazys (1877–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Lesauskas Feliksas (1892–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Liausas Bronislavas (1872–1941) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys

Liekis Juozas (1887–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Lingė Jonas (1896–1987) – Steigiamojo Seimo narys

Liutikas Boleslavas (1884–1970) – II Seimo ir III Seimo narys

Lukoševičius Juozas (1892–1921) – Steigiamojo Seimo narys

Lukošytė Morta (1896–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Lumbis Pulgis (1891–1953) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys
 

M

Mackevičiūtė Veronika (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Makauskas Jonas (1885–1969) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Marčiulionis Jurgis (1870–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Markauskas Mečys (1891–1979) – I Seimo ir II Seimo narys

Markelis Jonas (1897–1948) – II Seimo ir III Seimo narys

Marma Mykolas (1886–1954) – Steigiamojo Seimo narys

Masiliūnas Jonas (1899–1942) – III Seimo narys

Masiulis Jonas (1870–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Matulaitis Kazys (1884–1932) – I Seimo narys

Matulaitis Antanas (1896–1920) – Steigiamojo Seimo narys

Matulevičius Jonas (1896–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Maurukas Juozas (1896–1958) – IV Seimo narys

Meilus Vincas (1887–1947) – Steigiamojo Seimo narys

Merkys Antanas (1887–1955) – IV Seimo narys

Mieleška Vincentas (1893–1963) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Mikšys Feliksas (1893–1973) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Mikulskis Povilas (1897–1927) – III Seimo narys

Milbrechtas Augustas (1864–1942) – III Seimo narys

Milčius Antanas (1895–nežinoma) – Steigiamojo Seimo ir III Seimo narys

Mironas Vladas (1880–1953) – III Seimo narys
 

N

Natkevičius Ladas (1893–1945) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Norkūnas Povilas (1894–1941) – I Seimo narys
 

O

Oleka Kazys (1880–1971) – I Seimo ir II Seimo narys
 

P

Pajaujis Juozas (1894–1973) – III Seimo narys

Pakalka Jonas (1894–1982) – Steigiamojo Seimo narys

Pakalniškis Johanas (1894–1984) – IV Seimo narys

Paplauskas Juozas (1896–1946) – III Seimo narys

Petkevičaitė-Bitė Gabrielė (1861–1943) – Steigiamojo Seimo narė

Petrauskas Motiejus (1890–1956) – Steigiamojo Seimo narys

Petrauskas Antanas (1892–1943) – IV Seimo narys

Petronis Vincas (1897–nežinoma) – III Seimo narys

Petrulis Vytautas (1890–1941) – II Seimo narys

Pilkauskas Antanas (1891–nežinoma) – I Seimo narys

Pimpė Alfonsas (1898–1994) – IV Seimo narys

Plečkaitis Jeronimas (1887–1963) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Popelis Abraomas Dovas (1865–1923) – Steigiamojo Seimo narys

Povilaitis Pranas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Povylius Antanas (1871–1961) – Steigiamojo Seimo narys

Požela Vladas (1879–1960) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys

Pronskus Juozas (1893–1984) – Steigiamojo Seimo narys

Purėnas Antanas (1881–1962) – Steigiamojo Seimo narys

Purėnienė Liuda (1884–1972) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė

Purickis Juozas (1883–1934) – Steigiamojo Seimo narys

Putvinskis Stasys (1896–1942) – IV Seimo narys
 

R

Rachmilevičius Nachmanas (1876–1941) – Steigiamojo Seimo narys

Račiukaitienė (Muraškaitė) Ona (1896–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Račkauskas Vytautas (1881–1956) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Radys Nikodemas (1886–nežinoma) – II Seimo ir III Seimo narys

Radzevičius Petras (1893–1959) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Radzevičius Pranas (1884–1934) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Ralys Kazimieras (1885–1958) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Raudonis Jonas (1889–1978) – IV Seimo narys

Raulinaitis Pranas Viktoras (1895–1969) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Repšys Antanas (1882–nežinoma) – IV Seimo narys

Riauka Sikstas (1888–1967) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Rimka Albinas (1886–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Rimkus Juozas (1911–nežinoma) – IV Seimo narys

Rimkus Antanas (1888–nežinoma) – I Seimo narys

Rinkevičius Steponas (1881–nežinoma) – II Seimo narys

Robinzonas Jakobas (1889–1977) – II Seimo ir III Seimo narys

Rogalis Augustas (1880–1941) – II Seimo narys

Roginskis Joselis (1894–nežinoma) – II Seimo narys

Rozenbaumas Simonas (1859–1934) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Rožanskas Mykolas (1887–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Rudvalis Vincas (1888–1951) – III Seimo narys

Rumpelis Vincentas (1875–nežinoma) – II Seimo narys

Ruseckas Petras (1883–1945) – Steigiamojo Seimo narys
 

S

Sadauskas Justinas (1888–1943) – IV Seimo narys

Sakalauskas Bernardas (1891–nežinoma) – II Seimo narys

Sakalauskas Juozas (1896–1984) – II Seimo narys

Sakalauskas Vladas (1891–nežinoma) – III Seimo narys

Sidabras Kazys (1884–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Simanauskas Antanas (1889–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Sirutavičius Vladas (1877–1967) – Steigiamojo Seimo narys

Skabeika Klemensas (1884–1951) – Steigiamojo Seimo narys

Skardinskas Vladas (1882–1954) – I Seimo narys

Skipitis Rapolas (1887–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Skyrius Juozas (1897–1986) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Sleževičius Mykolas (1882–1939) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Smetona Antanas (1874–1944) – III Seimo narys

Soloveičikas Maksas (1883–1957) – Steigiamojo Seimo narys

Spudas Povilas (1896–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Stakauskaitė Salomėja (1890–1971) – Steigiamojo Seimo narė

Stankūnas Kipras (1895–nežinoma) – IV Seimo narys

Starkus Zigmas Pranas (1892–1942) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Statulevičius Kazys (1903–1962) – IV Seimo narys

Staugaitis Antanas (1876–1954) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Staugaitis Jonas (1868–1952) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Staugaitis Justinas (1866–1943) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys

Steponavičius Jonas (1880–1947) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Strimaitis Jonas (1891–1933) – III Seimo narys

Stukonis Jonas (nežinoma) – III Seimo narys

Stulginskis Aleksandras (1885–1969) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Sugintas Antanas (1890–1971) – I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Svaldenis Petras (1888–1926) – III Seimo narys
 

Š

Šabinienė Emilija (1888–1972) – I Seimo narė

Šakenis Konstantinas (1881–1959) – III Seimo ir IV Seimo narys

Šakys Benediktas (nežinoma) – II Seimo narys

Šalčius Pranas (1885–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Šaulys Pranas (1888–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šaulys Kazimieras Steponas (1872–1964) – Steigiamojo Seimo narys

Šegamogas Petras (1865–nežinoma) – IV Seimo narys

Šemiotas Pranas (1893–1975) – Steigiamojo Seimo narys

Šėža Juozas (1883–nežinoma) – IV Seimo narys

Šilgalis Antanas (1885–1953) – Steigiamojo Seimo narys

Šilingas Stasys (1884–1962) – I Seimo ir II Seimo narys

Šimutis Leonardas (1892–1975) – III Seimo narys

Škirpa Kazys (1895–1979) – Steigiamojo Seimo narys

Šlevė Pranas (1878–nežinoma) – II Seimo narys

Šmotelis Pranas (1890–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šmulkštys Antanas (1886–1951) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Šmulkštys Vincas (1892–1965) – Steigiamojo Seimo narys

Šnielevskis Antanas (1885–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šuišelis Johanas (1866–1947) – III Seimo narys

Šukevičius Eduardas (1887–1960) – Steigiamojo Seimo narys

Šukys Kazys (1884–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Švambarys Julius (1890–1943) – II Seimo narys
 

T

Tallat-Kelpša Bronislovas (1873–1956) – IV Seimo narys

Tamošaitis Antanas (1894–1940) – Steigiamojo Seimo narys

Tijūnaitis Stasys (1888–1966) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Tylenis Antanas (1898–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Toliušis Zigmas (1889–1971) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Tornau Aleksandras Haroldas (1895–1938) – I Seimo ir II Seimo narys

Trimakas Dionizas (1895–1961) – III Seimo narys

Tumėnas Antanas (1880–1946) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Turauskas Edvardas (1896–1966) – III Seimo narys
 

U

Untulis Matas (1889–1952) – Steigiamojo Seimo narys
 

V

Vaidotas Vaclovas (1890–1966) – Steigiamojo Seimo narys

Vailokaitis Juozas (1886–1953) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Vailokaitis Jonas (1880–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Vaitekūnas Klemensas (1888–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Valaitis Jonas (1893–1966) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Valatka Jonas (1896–nežinoma) – III Seimo narys

Valavičius Antanas (1898–nežinoma) – III Seimo narys

Valickis Jonas (1891–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Valius Jonas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Varnas Jonas (1876–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Vaškys Georgas (1875–1954) – III Seimo narys

Vedeckis Vincas (1881–nežinoma) – III Seimo narys

Venclauskis Kazimieras (1880–1940) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Vikonis Pranas (1897–1959) – III Seimo narys

Vileišis Jonas (1872–1942) – I Seimo narys

Vilimas (Vilimavičius) Adomas (1887–nežinoma) – II Seimo narys

Viliušis Jonas (1896–1988) – IV Seimo narys

Vilūnas Pranas (1882–1937) – I Seimo narys

Voldemaras Augustinas (1883–1942) – III Seimo narys

Volfas Sulimas (1877–1942) – II Seimo narys

Volkovickis Kazimieras (1897–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Volodkevičius Juozas (1873–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Vosylius Kazys (1892–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys
 

Z

Zakarevičius Vincas (1891–nežinoma) – II Seimo narys

Zubauskas Kazimieras (1885–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Zubrys Antanas (1883–nežinoma) – III Seimo narys
 

Ž

Žalkauskas Valentinas (1902–nežinoma) – IV Seimo narys

Žebrauskas Juozas (1888–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Žindžius Vincas (1864–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Žitinevičius Jurgis (1871–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Žygelis Balys (1887–1972) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Žoromskis Antanas (1892–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Žukas Konstantinas (1884–1962) – Steigiamojo Seimo narys

Žukauskas Alfonsas (1896–1972) – III Seimo narys

Žvirgždys Valentinas (1893–nežinoma) – II Seimo narys

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė