Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitetis

Pakomitečio pirmininkas
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys
Pakomitečio narys