Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. archyvas

2018-01-15Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.71
2018-01-12Seimas pritarė I. Jarukaičio kandidatūrai į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus
2018-01-10Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis susitiks su Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentu Si Dzinpingu. Susitikimo metu ypatingas dėmesys bus skirtas Kinijos bei Europos Sąjungos rinkas sujungsiančiam, Kinijos inicijuojamam transporto ir tranzito plėtros projektui.
2018-01-08Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-12-21Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai aptarė Europos Vadovų Tarybos rezultatus
2017-12-21Seimas svarstys I. Jarukaičio kandidatūrą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus
2017-12-20Europos Komisijos ir Tarybos bendros užimtumo ataskaitos projekte – Lietuvos pasiekimai alkoholio kontrolės srityje
2017-12-19Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimas: parlamentaras siūlo Vyriausybei tapti ES valstybių narių iniciatore peržiūrint vasaros laiko taikymo direktyvos nuostatas
2017-12-18Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.70
2017-12-18Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-12-15ERK ir Lietuvoje išrinkti EP nariai nori glaudžiau bendradarbiauti svarbiausiais Lietuvai ES darbotvarkės klausimais
2017-12-15ERK pranešimas: 2018 m metinė augimo apžvalgoje – dėmesys socialiniams klausimams
2017-12-13ŽTK pasitvirtino aktualias 2018 m. Europos Komisijos iniciatyvas
2017-12-11Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.69
2017-12-11Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-12-04Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.68
2017-12-04Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-12-01Seimo narys Egidijus Vareikis dalyvaus Europos Parlamento rengiamuose Maldos pusryčiuose
2017-12-01Seimo narys Ž. Pavilionis dalyvaus renginiuose, skirtuose Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių integracijai
2017-12-01Seimo nariai A. Kubilius ir R. Miliūtė dalyvaus konferencijoje „Europos Sąjunga ir partneriai: įvairovė siekiant vienybės“ Tbilisyje
2017-11-28Seimo Pirmininko pavaduotojo, ERK pirmininko G. Kirkilo pranešimas: „Būtina stiprinti ES saugumo ir gynybos pajėgumus ir siekti atsparesnės saugumo architektūros ateities Europai“
2017-11-27Seimo narės R. Miliūtės pranešimas: „Geresnis vartotojų interesų atstovavimas ir patikimi jų interesų gynybos mechanizmai – vienas iš būdų sudaryti geresnes sąlygas ES piliečiams ir konkretus žingsnis link artimesnės mūsų piliečiams Sąjungos“
2017-11-27Europos Sąjungos valstybių nacionaliniai parlamentai diskutuoja Sąjungos ateities tema
2017-11-27Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.67
2017-11-27Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-11-22Seimo nariai dalyvaus Estijos pirmininkavimo ES Tarybai renginyje
2017-11-22Seimo narės G. Burokienės pranešimas: „Esame visavertė ES bendruomenės dalis, todėl privalome gauti vienodas prekes“
2017-11-21Seimo narys Dainius Kreivys vyksta aptarti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ateities
2017-11-20Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.66
2017-11-20Seimo narys A. Kubilius Londone ir Briuselyje pristatys paramos planą Ukrainai
2017-11-20Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-11-17Seimo narys Egidijus Vareikis Briuselyje dalyvaus ES valstybių narių komitetų susitikimuose
2017-11-16Seimo nario Andriaus Kubiliaus pranešimas: „Maršalo plano“ Ukrainai iniciatyva gavo Europos Parlamento pritarimą“
2017-11-15ŽTK pritarė siekiui didinti geležinkelių keleivių teisių apsaugą ES
2017-11-13Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.65
2017-11-13Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-11-13Seimo nariai kviečia plačiau diskutuoti apie Lietuvos požiūrį į ES ateitį
2017-11-08Seimo nario Andriaus Kubiliaus pranešimas: „Kviečiame Vengriją ištaisyti šiurkščią klaidą dėl ultimatumo Ukrainai“
2017-11-07ERK pranešimas: Baltijos valstybių prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų yra vienas svarbiausių tikslų Energetikos srityje
2017-11-06Seimo nario A. Kubiliaus pranešimas: „Lietuva turi drąsiai pasisakyti už Europos Sąjungos stiprinimą“
2017-11-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.64
2017-11-06Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-11-06ERK pranešimas: Lietuvai svarbiausiais išlieka vienodos maisto kokybės užtikrinimo ES vartotojams klausimai
2017-11-03Seimo Europos reikalų komitetas pradeda diskusijas dėl būsimos ES Daugiametės finansinės programos
2017-11-03Seime diskutuota apie Europos Sąjungos finansinę ateitį ir atsparesnės Lietuvos ekonomikos galimybes
2017-11-02Seimo nariai Londone dalyvaus lietuvių bendruomenės rengiamoje diskusijoje
2017-11-02Seimo Pirmininkas su Europos Komisijos nariu aptarė aktualius finansinius, žemės ūkio ir energetinio saugumo klausimus
2017-10-30Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.63
2017-10-30Europos Komisijos narys V. P. Andriukaitis Seimo Europos reikalų ir Seimo Užsienio reikalų komitete pristatė Europos Komisijos 2018 m. darbo programą
2017-10-30Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-27Seimo delegacija vyks į Tarpparlamentinę ES stabilumo, ekonomikos koordinavimo ir valdysenos konferenciją
2017-10-26Seimo komitetams pristatyta Europos Audito Rūmų metinė ataskaita: ES finansų valdymas pagerėjo, tačiau esamos kontrolės priemonės turi būti sustiprintos
2017-10-26Sveikatos reikalų komitetas pritarė patobulintam Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo projektui
2017-10-25Žmogaus teisių komitetas pritarė Europos socialinių teisių ramsčio kūrimo iniciatyvai
2017-10-25Seime vyksiančiame renginyje bus diskutuojama apie ES finansų ateitį
2017-10-25Laikinoji tyrimo komisija dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų: lauksime harmonizuoto testavimo protokolo
2017-10-25TTK nariai susitiko su Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisingumo ministru
2017-10-24Seime įvyko diskusija apie atsinaujinančius energijos išteklius
2017-10-23Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.62
2017-10-23Seimo Europos reikalų komiteto pranešimas: „Europos reikalų komitetui pristatytas 2018 m. Lietuvos Respublikos biudžeto projektas, kurį vertins Europos Komisija“
2017-10-23Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-19Seime aptarti Eurojusto ir Europolo 2016 m. veiklos rezultatai
2017-10-19Seime vyks diskusija apie Europos Sąjungos ateitį
2017-10-19Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus aukšto rango Europos valstybių pareigūnų konferencijoje
2017-10-17Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis vizito Rumunijoje metu: „Svarbu skatinti kuo didesnį Rytų partnerių suartėjimą su ES“
2017-10-17ERK susitiko su EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke V. Blinkevičiūte
2017-10-16Europos reikalų komitetas: reikalingos sričių, labiausiai priklausomų nuo ES fondų investicijų, „išėjimo strategijos“
2017-10-16Seime vyks diskusija „Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje“
2017-10-16Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-16Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.61
2017-10-13TTK pranešimas: Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai pradėjo naują bendradarbiavimo etapą – bendrą veiklą parlamentinės kontrolės srityje
2017-10-12ERK pranešimas: Europos Komisijos pasiūlymuose dėl Mobilumo paketo Lietuvai aktualiausiais išlieka rinkos ir socialinio ramsčio aspektai
2017-10-12ŽTK pranešimas: švietimo atstovai privalo dėti pagrindus prekybos žmonėmis prevencijai, bet jų dalyvavimo pasigendama
2017-10-11Seime vykusiame susitikime su EK nare M. Vestager aptarti Rengės ir „Gazprom“ bylų sopuliai Lietuvai
2017-10-11Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: „Mūsų tikslas – ES vienybė viduje, atsakingi veiksmai išorėje“
2017-10-11Seimo narys T. Tomilinas pristatys pranešimą Vidurio Europos žaliųjų apskritojo stalo diskusijoje
2017-10-11Paskirti Seimo atstovai į Europolo Jungtinę parlamentinės kontrolės grupę
2017-10-10Seimo narė D. Šakalienė dalyvaus Lyčių lygybės indekso pristatymo konferencijoje
2017-10-10Seimo LVŽS frakcijos pranešimas: „Tas pats, bet kitas produktas: ar lietuviai prastesni už kitus europiečius?“
2017-10-10Seimas ratifikavo susitarimą dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros
2017-10-10Seimo narys S. Jakeliūnas komandiruotas į Briuselį
2017-10-10Seimo nario V. Kamblevičiaus pranešimas: „Siūloma Vyriausybei sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę nuo liūčių nukentėjusiems ir milijoninius nuostolius patyrusiems ūkininkams“
2017-10-10Seimo narė Rasa Budbergytė dalyvaus Europos Audito Rūmų įkūrimo 40-mečio minėjimo renginiuose
2017-10-09Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Briuselyje Lietuvai svarbius klausimus aptars su Europos Parlamento Pirmininku A. Tajaniu
2017-10-09Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-09Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.60
2017-10-09ŽTK pirmininkas V. Simulikas: „Iš Lietuvos bėga pabėgėliai – nesame pakankamai solidarūs“
2017-10-06Seimo nariai Briuselyje dalyvaus Jungtinės parlamentinės grupės steigime
2017-10-05Seime bus aptarta pabėgėlių integracijos politika
2017-10-03Seimo ERK pranešimas: Regiono energetinė nepriklausomybė ir saugumas išlieka pagrindiniu Baltijos ir Lenkijos valstybių prioritetu
2017-10-02Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.59
2017-09-29Į Lietuvą atvyksta Latvijos, Estijos ir Lenkijos Europos reikalų komitetų atstovai
2017-09-27Seimo Pirmininkas susitiko su Vokietijos ambasadore Angelika Viets
2017-09-26Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: „Sutarėme stiprinti abiem šalims – Lietuvai ir Lenkijai – svarbius santykius dvišaliu ir regioniniu lygmenimis“
2017-09-26Seimas po svarstymo pritarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektui
2017-09-26Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-09-25Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.58
2017-09-22Seimo nario Aurelijaus Verygos pranešimas: „ES didėja rinkos dalis, kurią užima generiniai vaistai“
2017-09-22Seimo Europos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Užsienio reikalų komitetų dėmesio centre – ES gynybos politikos ateities ir Lietuvos dalyvavimo jos stiprinimo iniciatyvose klausimai
2017-09-21Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-09-21SRDK svarstė europines iniciatyvas
2017-09-20Seimo narys Dainius Kreivys dalyvaus Estijos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-09-20Ketvirtadienį Seime lankysis Belgijos Karalystės Flandrijos Parlamento Pirmininkas
2017-09-18Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.57
2017-09-15Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Europos Komisijos Pirmininko Ž. K. Junkerio prašoma netaikyti sankcijų ES valstybėms narėms, atsisakiusioms migrantų priėmimo kvotų“
2017-09-13Ekonomikos komitetas pasisako už branduolinę saugą Lietuvos Respublikoje
2017-09-13Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus Jaltos europinės strategijos konferencijoje
2017-09-13Seimo TS-LKD frakcijos seniūno Gabrieliaus Landsbergio pranešimas: „Ministras Pirmininkas yra raginamas inicijuoti EK nario Vytenio Povilo Andriukaičio atšaukimo procedūrą“
2017-09-12Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: Prieš „Zapad“ pratybas – solidarumo vizitas į Gruziją
2017-09-12Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas dėl vaistų klinikinių tyrimų bus derinamas su europinio reglamento nuostatomis
2017-09-11Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-09-11Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.56
2017-09-08Seimo narė Guoda Burokienė dalyvaus Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose
2017-09-07Seimo nariai dalyvaus tarpparlamentinėje konferencijoje Estijoje
2017-09-06ERK nariai susitiko su EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovu
2017-09-04Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Lietuva rems ES sankcijas Šiaurės Korėjai
2017-07-25Seimo nariai L. Kasčiūnas ir Ž. Pavilionis siūlo Vyriausybei ir Lietuvos deleguotam EK nariui V. P. Andriukaičiui priešintis EK pirmininko išreikštai pozicijai dėl JAV sankcijų Rusijai
2017-07-17Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.55
2017-07-12Seimo atstovai dalyvaus tarptautinėje konferencijoje apie Gruzijos ES darbotvarkės įgyvendinimą
2017-07-11Seimo Pirmininko pavaduotojas, ERK pirmininkas G. Kirkilas dalyvavo pirmajame Estijos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-07-10Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.54
2017-07-10Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas Taline dalyvauja COSAC pirmininkų susitikime
2017-07-05Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Vokietija – strateginė Lietuvos partnerė
2017-07-04Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis susitiks su Vokietijos Bundestago vadovu Norbertu Lamertu
2017-07-03Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.53
2017-07-03Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-07-03Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Tikimės tvirto Komisijos palaikymo Lietuvos vykdomiems infrastruktūriniams projektams
2017-06-30Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: turime išsaugoti Europos vienybę
2017-06-28Sveikatos reikalų komitetas pritarė Europos Komisijos siūlomoms rekomendacijoms Lietuvai 2017–2018 metams
2017-06-26Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.52
2017-06-26Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-06-20Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė susitiko su ES ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Vygaudu Ušacku
2017-06-19Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-06-19Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.51
2017-06-16Seimo narė V.Vingrienė Briuselyje dalyvaus diskusijoje dėl ES maisto tiekimo grandinių
2017-06-13Seimas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos
2017-06-12Seimo Pirmininkas ir Slovėnijos Prezidentas aptarė padėtį Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje
2017-06-12Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.50
2017-06-09Europos reikalų komitetas diskutavo apie 2017 m. Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai
2017-06-08Seimas ragina ES formuoti ambicingą Rytų partnerystės politikos viziją
2017-06-08Europos reikalų komiteto pranešimas: Vaikų migrantų apsauga: kokių priemonių imtis?
2017-06-06Seimo nariai Vokietijoje aptarė ES saugumo iššūkius, bendradarbiavimo galimybes ir ateities perspektyvas
2017-06-05Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-06-05Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.49
2017-06-05Seime vyks diskusija apie Europos socialinių teisių ramstį
2017-06-02Diskusijoje aptarta probleminio lošimo situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
2017-06-01Seimas svarstys projektą dėl Kanados ir ES bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo ratifikavimo
2017-05-30ERK: Aktualiausias klausimas Maltos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkėje – migracija
2017-05-30ERK pranešimas spaudai: Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) aptartas Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES klausimas
2017-05-29Europos nacionalinių parlamentų atstovų akiratyje – Europos Sąjungos ateities vizija
2017-05-29Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.48
2017-05-29Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: siekiame, kad ES taikytų Rusijai sankcijas dėl Krymo okupacijos tol, kol pusiasalis bus deokupuotas
2017-05-26Seime vyko diskusija apie humanitarinių mokslų sukuriamą pridėtinę vertę
2017-05-25Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius apie energetikos iššūkius – Lietuva išgyveno revoliuciją
2017-05-25Europos reikalų komiteto delegacija Maltoje dalyvaus COSAC konferencijoje
2017-05-25Seime vyks diskusija apie probleminių lošimų situaciją Lietuvoje ir ES
2017-05-25Seime vyks diskusija apie probleminių lošimų situaciją Lietuvoje ir ES
2017-05-25Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo susitiks su EK Pirmininko pavaduotoju energetikai Marošu Šefčovičiumi
2017-05-24Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: parlamentinė diplomatija padės Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai reformų kelyje
2017-05-23Po svarstymo pritarta siūlymui nustatyti retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, kiekį
2017-05-23Seime bus paminėtas Rumunijos įstojimo į ES 10-metis
2017-05-22Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.47
2017-05-22Seime vyks diskusija „Humanitarinių mokslų ir studijų kuriama pridėtinė vertė"
2017-05-22SRDK atstovai susitiko su EK Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato direktoriumi
2017-05-22Seime vyks diskusija „Humanitarinių mokslų ir studijų kuriama pridėtinė vertė"
2017-05-19Seime bus paminėtas Rumunijos įstojimo į ES 10-metis
2017-05-18Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas Vidurio ir Rytų Europos valstybių parlamentų vadovų susitikime kalbėjo apie parlamentinės diplomatijos svarbą
2017-05-16Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: ,,Slovėnija – svarbi Lietuvos partnerė ES ir NATO“
2017-05-16Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas dalyvaus Vidurio ir Rytų Europos valstybių parlamentų vadovų susitikime
2017-05-15Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.46
2017-05-15Seime vykusioje diskusijoje buvo aptarti iššūkiai duomenų apsaugos srityje
2017-05-11Tiesioginių išmokų sistema turėtų užtikrinti vienodas ir sąžiningas konkurencines sąlygas visiems ES žemdirbiams
2017-05-11Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pranešimas: konferencijoje aptarta fizinio aktyvumo Lietuvoje tikrovė ir perspektyvos
2017-05-11Seimo Europos reikalų ir Ekonomikos komitetai, vykdydami projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo parlamentinę kontrolę, apsvarstė projekto kaštų ir naudos analizės duomenis
2017-05-10Diskusijoje bus aptarta ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo (CETA) nauda ir svarba
2017-05-10Seimo nariai Arvydas Anušauskas ir Rūta Miliūtė dalyvauja Europos Parlamento komiteto posėdyje
2017-05-09Seimo Pirmininko pavaduotojas, ERK pirmininkas Gediminas Kirkilas dalyvavo Lenkijoje vykstančiame Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos valstybių parlamentų ES reikalų komitetų pirmininkų susitikime
2017-05-09Seimo Pirmininkas Europos dienos proga linki pelnytai didžiuotis, kad esame Europos Sąjungos dalis
2017-05-08Seime vyks diskusija apie iššūkius duomenų apsaugos srityje
2017-05-08Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-05-08Seime vyks diskusija apie iššūkius duomenų apsaugos srityje
2017-05-08Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.45
2017-05-05Europos reikalų komitete – dėmesys ES fondų investicijų panaudojimo efektyvumui
2017-05-05G. Kirkilas dalyvaus Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime
2017-05-04Seime vykusioje diskusijoje aptarta kūno kultūros pamokų situacija bendrojo ugdymo įstaigose
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-05-03Seimo Pirmininkas: „Lietuvos ir Lenkijos santykiai turi didelį potencialą augti“
2017-05-02Seime vyks konferencija apie fizinį aktyvumą Lietuvoje
2017-05-02Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-05-02Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.44
2017-05-02Seimo delegacija tarpparlamentinėje Maltos pirmininkavimo ES konferencijoje: Lietuvos pozicija aktualiausiais užsienio, saugumo ir gynybos klausimais Europos Sąjungoje yra girdima ir vertinama
2017-04-28Seime vyks diskusija apie sporto ir kūno kultūros ugdymo kokybę
2017-04-26Seime – diskusija „Gegužės 3-ioji – Lietuvos ir Lenkijos istorinės bendrystės svarba Europai“
2017-04-25Seime vykusioje diskusijoje aptarti Lietuvos piliečių interesai po BREXIT
2017-04-25Seimo nariai dalyvaus Maltos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-04-25Seime vykusioje diskusijoje aptarti Lietuvos piliečių interesai po BREXIT
2017-04-25Seimas ratifikavo susitarimą, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija
2017-04-25Kaimo reikalų komiteto pirmininkas susitiko su Latvijos bei Estijos kolegomis
2017-04-24Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.43
2017-04-24Seime vyks diskusija „Informacinis saugumas šiandieninėje audiovizualinėje politikoje: ateities scenarijai ir prioritetai“
2017-04-21Seimo Europos reikalų komitetas: toliau stiprinamas bendradarbiavimas su Vyriausybe
2017-04-21Seime paminėtas 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metis
2017-04-21Seimo Pirmininkas V. Pranckietis vyks į ES parlamentų pirmininkų konferenciją
2017-04-19Seime vyko diskusija „ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos nauda įmonių ir organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui“
2017-04-19Seime vyks diskusija „BREXIT ir Lietuvos piliečių Jungtinėje Karalystėje interesai“
2017-04-19Seimo Europos informacijos biure vyks diskusija apie Astravo AE
2017-04-18Kaimo reikalų komiteto pirmininkas susitiks su Latvijos ir Estijos kolegomis
2017-04-18Seime pristatoma fotografijų paroda „Vilties kelias“
2017-04-18Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.42
2017-04-18Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-04-14Seime vyks konferencija apie pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažangą ir iššūkius
2017-04-13Europos reikalų komitetas stiprina įstatymų projektų, perkeliančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, įgyvendinimo stebėseną
2017-04-12Seime – diskusija dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų
2017-04-11Seime vyks diskusija apie ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos naudą organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui
2017-04-10Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.41
2017-04-07ERK pranešimas: Brexit – lyg „žadintuvo skambutis“, pakėlęs Europos Sąjungą vienybei
2017-04-07Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: „Siūloma leisti ES ir NATO šalyse gyvenantiems lietuviams turėti dvigubą pilietybę“
2017-04-06Seime vyko diskusija apie ES bendros žemės ūkio politikos ateitį
2017-04-05Liberalų sąjūdžio frakcijos narės A. Armonaitės pranešimas: „Lietuva turi daryti viską, kad Jungtinė Karalystė liktų kuo arčiau Europos ir Lietuvos“
2017-04-04Seimo nariai K. Mažeika ir V. Sinkevičius dalyvaus Maltos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-04-03Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.40
2017-04-03Seime vyks diskusija „BREXIT: ką tai reiškia Lietuvai ir Europos Sąjungai?“
2017-04-03Seime vyks diskusija apie ES energetikos politiką
2017-04-03ERK: pasiektas susitarimas dėl tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros, įsteigiant Europos prokuratūrą
2017-04-03Seimo delegacija dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos parlamentų Europos reikalų komitetų narių susitikime
2017-03-31ERK: Lietuva nuosekliai remia ES lygmens priemones, skirtas kovai su mokesčių vengimu, pinigų plovimu bei sukčiavimu, todėl mokestinio ir finansinio skaidrumo didinimo iniciatyvoms Seime yra ir bus skiriamas reikiamas dėmesys
2017-03-31Europos reikalų komitetui pristatytas 2017–2020 m. ekonominės raidos scenarijus, pagal kurį bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas
2017-03-30Žmogaus teisių komitetas: „Komunikacijos slaptumą būtina saugoti kaip atskirą konstitucinę teisę“
2017-03-30Seime vyks diskusija „ES bendra žemės ūkio politika po 2020 metų – Lietuvos siekiai“
2017-03-30Audito komitetas: „Savivaldybių regioninės plėtros projektams švaistomos ES lėšos“
2017-03-29Švietimo ir mokslo komitetas aptarė ES lėšų investavimo klausimus
2017-03-28Seimas svarstys siūlymą nustatyti retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, kiekį
2017-03-28Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-27Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.39
2017-03-27Europos reikalų ir Kaimo reikalų komitetų vadovai susitiko su Naujosios Zelandijos delegacija
2017-03-27Europos reikalų komiteto dėmesio centre – tvirtesnis bendradarbiavimas įsteigiant Europos prokuratūrą
2017-03-23Seimo narys J. Olekas Romoje dalyvaus Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos rengiamame susitikime
2017-03-22Užsienio reikalų komitetas domėjosi Lietuvos indėliu sprendžiant ES migracijos krizę
2017-03-21Seime vyks Audito komiteto ir Valstybės kontrolės konferencija „Ar galime atverti iki 2 proc. BVP?“
2017-03-21Seime vyks „Europos savaitės Seime“ 2017 m. renginiai
2017-03-21Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą
2017-03-21Seimo Pirmininkas: „Lietuva tiki Gruzijos europine ateitimi“
2017-03-21Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą
2017-03-21Seimas svarstys Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo projektą
2017-03-20Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.38
2017-03-20Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-17Seimo Pirmininkas ES parlamentų vadovų konferencijoje: saugumas neturi sienų
2017-03-17Seime minima Romos sutarties 60 metų sukaktis
2017-03-17Seime minima Romos sutarties 60 metų sukaktis
2017-03-16Europos reikalų komiteto pirmininkas G.Kirkilas: ES evoliucija neišvengiama ir jos nereikia baimintis
2017-03-15Seimo Pirmininkas Romoje dalyvaus neeilinėje ES parlamentų vadovų konferencijoje
2017-03-15Seimo nario L. Kasčiūno pranešimas: „ES ateities scenarijai: kuris palankiausias Lietuvai?“
2017-03-13Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.37
2017-03-13Seimo nario R. Žemaitaičio pranešimas: „Parlamentaras kreipėsi į Europos Komisijos Pirmininką ir į Europos Vadovų Tarybos Pirmininką dėl mirties bausmės atitikties ES teisei“
2017-03-12Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas: “Rytų partnerystės valstybių sėkmė gali paskatinti demokratinius pokyčius Rusijoje“
2017-03-12Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra vieninga savo apsisprendime ir neabejoja transatlantinių santykių ateitimi“
2017-03-10Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pranešimas: „Frakcijos nariai susitiko su R. Harms“
2017-03-09Seime rengiama konferencija Romos sutarties 60-mečiui pažymėti
2017-03-09Seimo narių delegacija susitikimuose su EK nariais aptarė Lietuvai aktualius klausimus
2017-03-09Seimo narių delegacija susitikimuose su EK nariais aptarė Lietuvai aktualius klausimus
2017-03-08Seimo TS-LKD frakcijos narių A. Bilotaitės ir L. Kasčiūno pranešimas: „Siekiama, kad ES lėšos viešinimui būtų panaudojamos skaidriai ir efektyviai“
2017-03-07Seime vyks tarpparlamentinė diskusija „Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos: transatlantinio solidarumo patvirtinimas“
2017-03-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.36
2017-03-06Projektas – sėkminga Lietuva. Kaip užtikrinti investicijas, tvarų augimą ir socialinę gerovę?
2017-03-06Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-03Seimo TS-LKD frakcijos nario A. Kubiliaus pranešimas: „Seimo komitetų pritarimas paramos Ukrainai planams – reikšminga Lietuvos pagalba šios šalies žmonėms“
2017-03-03Seimo Pirmininkas: Astravo atominės elektrinės klausimas turi rūpėti visai ES
2017-03-03Seimo narių grupė Briuselyje susitiks su Europos Parlamento ir Europos Komisijos nariais
2017-03-03Seimo narės Rasos Budbergytės pranešimas: „Šiandien Lietuvai ir Europos Sąjungai kaip niekad trūksta socialinio ir ekonominio stabilumo bei solidarumo“
2017-03-02Europos reikalų komitete pristatyta Europos Komisijos paskelbta ,,Šalies ataskaita. Lietuva 2017“
2017-03-02ERK pranešimas: reikalingas dialogas tarp Sąjungos ir nacionalinių parlamentų dėl Europos prieglobsčio sistemos reformos
2017-02-28Konferencijoje Seime – apie investicijas ir socialinę gerovę
2017-02-27Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.35
2017-02-27Svarbiausias klausimas ERK ir URK darbotvarkėse – BREXIT
2017-02-27Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-20Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.34
2017-02-20Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-20Ekonomikos komitetas apsvarstė Europos paslaugų elektroninės kortelės paketo dokumentus
2017-02-17Seimo narys E. Vareikis vyks į Europos ir Balkanų šalių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimą
2017-02-15Seime atidaromoje parodoje – karą patyrusių Ukrainos vaikų portretai
2017-02-15Seime vyks diskusija apie hibridines grėsmes
2017-02-14Vyks diskusija „Vidurio ir Rytų Europos saugumas atsižvelgiant į hibridines grėsmes“
2017-02-13Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.33
2017-02-13Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-09Seimo nario Vytauto Bako pranešimas: „Propaganda ir kitais priešiškais veiksmais bandoma skaldyti ES ir NATO vienybę“
2017-02-09SRDK pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimui, šiuo įstatymu į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų
2017-02-08ŽTK pritarė ES socialinių apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų modernizavimui ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimui
2017-02-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.32
2017-02-06Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-30Seimo nariai dalyvaus konferencijoje Briuselyje
2017-01-30Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.31
2017-01-30Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-27Seime vyks Mokomojo Europos Parlamento plenarinis posėdis
2017-01-27Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus Europos ir Ukrainos forume
2017-01-27Ekonomikos ir Užsienio reikalų komitetų nariai: Lietuva remia ambicingą ES laisvos prekybos darbotvarkę
2017-01-27Seimo Pirmininkas: „Bus stiprinamas Lietuvos dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo formatuose“
2017-01-26Žmogaus teisių komitetas mini 11-ąją Europos duomenų apsaugos dieną
2017-01-25TTK pirmininkas susitiko su EK atstovybės Lietuvoje vadovu
2017-01-23Europos Sąjungos nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime – diskusijos apie Europos Sąjungos padėtį
2017-01-23Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.30
2017-01-23Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-23Seime vyko Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-23Išskirti Seimo prioritetai pagal 2017 m. Europos Komisijos darbo programą
2017-01-20Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas dalyvaus COSAC pirmininkų susitikime Maltoje
2017-01-20Europos informacijos biure vyks Seimo Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-19ERK pranešimas: Pirmininkaudama ES Tarybai Malta sieks priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių
2017-01-18Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Įsteigta nauja parlamentinė grupė „Už tautų Europą“
2017-01-18Seimo Pirmininkas sveikina naująjį Europos Parlamento Pirmininką Antonijų Tajanį ir dėkoja buvusiam vadovui
2017-01-17Seime vyks Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-16Patvirtinti ilgalaikiai Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetai, tarp svarbiausių - aktyvi narystė Europos Sąjungoje
2017-01-16Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.29
2017-01-16Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-09Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.28