2017 m. archyvas

2017-11-08Seimo nario Andriaus Kubiliaus pranešimas: „Kviečiame Vengriją ištaisyti šiurkščią klaidą dėl ultimatumo Ukrainai“
2017-11-07ERK pranešimas: Baltijos valstybių prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų yra vienas svarbiausių tikslų Energetikos srityje
2017-11-06Seimo nario A. Kubiliaus pranešimas: „Lietuva turi drąsiai pasisakyti už Europos Sąjungos stiprinimą“
2017-11-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.64
2017-11-06Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-11-06ERK pranešimas: Lietuvai svarbiausiais išlieka vienodos maisto kokybės užtikrinimo ES vartotojams klausimai
2017-11-03Seimo Europos reikalų komitetas pradeda diskusijas dėl būsimos ES Daugiametės finansinės programos
2017-11-03Seime diskutuota apie Europos Sąjungos finansinę ateitį ir atsparesnės Lietuvos ekonomikos galimybes
2017-11-02Seimo nariai Londone dalyvaus lietuvių bendruomenės rengiamoje diskusijoje
2017-11-02Seimo Pirmininkas su Europos Komisijos nariu aptarė aktualius finansinius, žemės ūkio ir energetinio saugumo klausimus
2017-10-30Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.63
2017-10-30Europos Komisijos narys V. P. Andriukaitis Seimo Europos reikalų ir Seimo Užsienio reikalų komitete pristatė Europos Komisijos 2018 m. darbo programą
2017-10-30Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-27Seimo delegacija vyks į Tarpparlamentinę ES stabilumo, ekonomikos koordinavimo ir valdysenos konferenciją
2017-10-26Seimo komitetams pristatyta Europos Audito Rūmų metinė ataskaita: ES finansų valdymas pagerėjo, tačiau esamos kontrolės priemonės turi būti sustiprintos
2017-10-26Sveikatos reikalų komitetas pritarė patobulintam Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo projektui
2017-10-25Žmogaus teisių komitetas pritarė Europos socialinių teisių ramsčio kūrimo iniciatyvai
2017-10-25Seime vyksiančiame renginyje bus diskutuojama apie ES finansų ateitį
2017-10-25Laikinoji tyrimo komisija dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų: lauksime harmonizuoto testavimo protokolo
2017-10-25TTK nariai susitiko su Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisingumo ministru
2017-10-24Seime įvyko diskusija apie atsinaujinančius energijos išteklius
2017-10-23Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.62
2017-10-23Seimo Europos reikalų komiteto pranešimas: „Europos reikalų komitetui pristatytas 2018 m. Lietuvos Respublikos biudžeto projektas, kurį vertins Europos Komisija“
2017-10-23Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-19Seime aptarti Eurojusto ir Europolo 2016 m. veiklos rezultatai
2017-10-19Seime vyks diskusija apie Europos Sąjungos ateitį
2017-10-19Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus aukšto rango Europos valstybių pareigūnų konferencijoje
2017-10-17Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis vizito Rumunijoje metu: „Svarbu skatinti kuo didesnį Rytų partnerių suartėjimą su ES“
2017-10-17ERK susitiko su EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke V. Blinkevičiūte
2017-10-16Europos reikalų komitetas: reikalingos sričių, labiausiai priklausomų nuo ES fondų investicijų, „išėjimo strategijos“
2017-10-16Seime vyks diskusija „Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje“
2017-10-16Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-16Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.61
2017-10-13TTK pranešimas: Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai pradėjo naują bendradarbiavimo etapą – bendrą veiklą parlamentinės kontrolės srityje
2017-10-12ERK pranešimas: Europos Komisijos pasiūlymuose dėl Mobilumo paketo Lietuvai aktualiausiais išlieka rinkos ir socialinio ramsčio aspektai
2017-10-12ŽTK pranešimas: švietimo atstovai privalo dėti pagrindus prekybos žmonėmis prevencijai, bet jų dalyvavimo pasigendama
2017-10-11Seime vykusiame susitikime su EK nare M. Vestager aptarti Rengės ir „Gazprom“ bylų sopuliai Lietuvai
2017-10-11Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: „Mūsų tikslas – ES vienybė viduje, atsakingi veiksmai išorėje“
2017-10-11Seimo narys T. Tomilinas pristatys pranešimą Vidurio Europos žaliųjų apskritojo stalo diskusijoje
2017-10-11Paskirti Seimo atstovai į Europolo Jungtinę parlamentinės kontrolės grupę
2017-10-10Seimo narė D. Šakalienė dalyvaus Lyčių lygybės indekso pristatymo konferencijoje
2017-10-10Seimo LVŽS frakcijos pranešimas: „Tas pats, bet kitas produktas: ar lietuviai prastesni už kitus europiečius?“
2017-10-10Seimas ratifikavo susitarimą dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros
2017-10-10Seimo narys S. Jakeliūnas komandiruotas į Briuselį
2017-10-10Seimo nario V. Kamblevičiaus pranešimas: „Siūloma Vyriausybei sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę nuo liūčių nukentėjusiems ir milijoninius nuostolius patyrusiems ūkininkams“
2017-10-10Seimo narė Rasa Budbergytė dalyvaus Europos Audito Rūmų įkūrimo 40-mečio minėjimo renginiuose
2017-10-09Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Briuselyje Lietuvai svarbius klausimus aptars su Europos Parlamento Pirmininku A. Tajaniu
2017-10-09Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-10-09Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.60
2017-10-09ŽTK pirmininkas V. Simulikas: „Iš Lietuvos bėga pabėgėliai – nesame pakankamai solidarūs“
2017-10-06Seimo nariai Briuselyje dalyvaus Jungtinės parlamentinės grupės steigime
2017-10-05Seime bus aptarta pabėgėlių integracijos politika
2017-10-03Seimo ERK pranešimas: Regiono energetinė nepriklausomybė ir saugumas išlieka pagrindiniu Baltijos ir Lenkijos valstybių prioritetu
2017-10-02Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.59
2017-09-29Į Lietuvą atvyksta Latvijos, Estijos ir Lenkijos Europos reikalų komitetų atstovai
2017-09-27Seimo Pirmininkas susitiko su Vokietijos ambasadore Angelika Viets
2017-09-26Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: „Sutarėme stiprinti abiem šalims – Lietuvai ir Lenkijai – svarbius santykius dvišaliu ir regioniniu lygmenimis“
2017-09-26Seimas po svarstymo pritarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektui
2017-09-26Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-09-25Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.58
2017-09-22Seimo nario Aurelijaus Verygos pranešimas: „ES didėja rinkos dalis, kurią užima generiniai vaistai“
2017-09-22Seimo Europos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Užsienio reikalų komitetų dėmesio centre – ES gynybos politikos ateities ir Lietuvos dalyvavimo jos stiprinimo iniciatyvose klausimai
2017-09-21Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-09-21SRDK svarstė europines iniciatyvas
2017-09-20Seimo narys Dainius Kreivys dalyvaus Estijos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-09-20Ketvirtadienį Seime lankysis Belgijos Karalystės Flandrijos Parlamento Pirmininkas
2017-09-18Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.57
2017-09-15Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Europos Komisijos Pirmininko Ž. K. Junkerio prašoma netaikyti sankcijų ES valstybėms narėms, atsisakiusioms migrantų priėmimo kvotų“
2017-09-13Ekonomikos komitetas pasisako už branduolinę saugą Lietuvos Respublikoje
2017-09-13Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus Jaltos europinės strategijos konferencijoje
2017-09-13Seimo TS-LKD frakcijos seniūno Gabrieliaus Landsbergio pranešimas: „Ministras Pirmininkas yra raginamas inicijuoti EK nario Vytenio Povilo Andriukaičio atšaukimo procedūrą“
2017-09-12Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: Prieš „Zapad“ pratybas – solidarumo vizitas į Gruziją
2017-09-12Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas dėl vaistų klinikinių tyrimų bus derinamas su europinio reglamento nuostatomis
2017-09-11Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-09-11Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.56
2017-09-08Seimo narė Guoda Burokienė dalyvaus Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose
2017-09-07Seimo nariai dalyvaus tarpparlamentinėje konferencijoje Estijoje
2017-09-06ERK nariai susitiko su EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovu
2017-09-04Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Lietuva rems ES sankcijas Šiaurės Korėjai
2017-07-25Seimo nariai L. Kasčiūnas ir Ž. Pavilionis siūlo Vyriausybei ir Lietuvos deleguotam EK nariui V. P. Andriukaičiui priešintis EK pirmininko išreikštai pozicijai dėl JAV sankcijų Rusijai
2017-07-17Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.55
2017-07-12Seimo atstovai dalyvaus tarptautinėje konferencijoje apie Gruzijos ES darbotvarkės įgyvendinimą
2017-07-11Seimo Pirmininko pavaduotojas, ERK pirmininkas G. Kirkilas dalyvavo pirmajame Estijos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-07-10Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.54
2017-07-10Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas Taline dalyvauja COSAC pirmininkų susitikime
2017-07-05Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Vokietija – strateginė Lietuvos partnerė
2017-07-04Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis susitiks su Vokietijos Bundestago vadovu Norbertu Lamertu
2017-07-03Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.53
2017-07-03Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-07-03Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Tikimės tvirto Komisijos palaikymo Lietuvos vykdomiems infrastruktūriniams projektams
2017-06-30Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: turime išsaugoti Europos vienybę
2017-06-28Sveikatos reikalų komitetas pritarė Europos Komisijos siūlomoms rekomendacijoms Lietuvai 2017–2018 metams
2017-06-26Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.52
2017-06-26Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-06-20Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė susitiko su ES ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Vygaudu Ušacku
2017-06-19Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-06-19Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.51
2017-06-16Seimo narė V.Vingrienė Briuselyje dalyvaus diskusijoje dėl ES maisto tiekimo grandinių
2017-06-13Seimas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos
2017-06-12Seimo Pirmininkas ir Slovėnijos Prezidentas aptarė padėtį Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje
2017-06-12Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.50
2017-06-09Europos reikalų komitetas diskutavo apie 2017 m. Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai
2017-06-08Seimas ragina ES formuoti ambicingą Rytų partnerystės politikos viziją
2017-06-08Europos reikalų komiteto pranešimas: Vaikų migrantų apsauga: kokių priemonių imtis?
2017-06-06Seimo nariai Vokietijoje aptarė ES saugumo iššūkius, bendradarbiavimo galimybes ir ateities perspektyvas
2017-06-05Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-06-05Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.49
2017-06-05Seime vyks diskusija apie Europos socialinių teisių ramstį
2017-06-02Diskusijoje aptarta probleminio lošimo situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
2017-06-01Seimas svarstys projektą dėl Kanados ir ES bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo ratifikavimo
2017-05-30ERK: Aktualiausias klausimas Maltos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkėje – migracija
2017-05-30ERK pranešimas spaudai: Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) aptartas Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES klausimas
2017-05-29Europos nacionalinių parlamentų atstovų akiratyje – Europos Sąjungos ateities vizija
2017-05-29Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.48
2017-05-29Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: siekiame, kad ES taikytų Rusijai sankcijas dėl Krymo okupacijos tol, kol pusiasalis bus deokupuotas
2017-05-26Seime vyko diskusija apie humanitarinių mokslų sukuriamą pridėtinę vertę
2017-05-25Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius apie energetikos iššūkius – Lietuva išgyveno revoliuciją
2017-05-25Europos reikalų komiteto delegacija Maltoje dalyvaus COSAC konferencijoje
2017-05-25Seime vyks diskusija apie probleminių lošimų situaciją Lietuvoje ir ES
2017-05-25Seime vyks diskusija apie probleminių lošimų situaciją Lietuvoje ir ES
2017-05-25Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo susitiks su EK Pirmininko pavaduotoju energetikai Marošu Šefčovičiumi
2017-05-24Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: parlamentinė diplomatija padės Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai reformų kelyje
2017-05-23Po svarstymo pritarta siūlymui nustatyti retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, kiekį
2017-05-23Seime bus paminėtas Rumunijos įstojimo į ES 10-metis
2017-05-22Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.47
2017-05-22Seime vyks diskusija „Humanitarinių mokslų ir studijų kuriama pridėtinė vertė"
2017-05-22SRDK atstovai susitiko su EK Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato direktoriumi
2017-05-22Seime vyks diskusija „Humanitarinių mokslų ir studijų kuriama pridėtinė vertė"
2017-05-19Seime bus paminėtas Rumunijos įstojimo į ES 10-metis
2017-05-18Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas Vidurio ir Rytų Europos valstybių parlamentų vadovų susitikime kalbėjo apie parlamentinės diplomatijos svarbą
2017-05-16Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: ,,Slovėnija – svarbi Lietuvos partnerė ES ir NATO“
2017-05-16Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas dalyvaus Vidurio ir Rytų Europos valstybių parlamentų vadovų susitikime
2017-05-15Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.46
2017-05-15Seime vykusioje diskusijoje buvo aptarti iššūkiai duomenų apsaugos srityje
2017-05-11Tiesioginių išmokų sistema turėtų užtikrinti vienodas ir sąžiningas konkurencines sąlygas visiems ES žemdirbiams
2017-05-11Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pranešimas: konferencijoje aptarta fizinio aktyvumo Lietuvoje tikrovė ir perspektyvos
2017-05-11Seimo Europos reikalų ir Ekonomikos komitetai, vykdydami projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo parlamentinę kontrolę, apsvarstė projekto kaštų ir naudos analizės duomenis
2017-05-10Diskusijoje bus aptarta ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo (CETA) nauda ir svarba
2017-05-10Seimo nariai Arvydas Anušauskas ir Rūta Miliūtė dalyvauja Europos Parlamento komiteto posėdyje
2017-05-09Seimo Pirmininko pavaduotojas, ERK pirmininkas Gediminas Kirkilas dalyvavo Lenkijoje vykstančiame Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos valstybių parlamentų ES reikalų komitetų pirmininkų susitikime
2017-05-09Seimo Pirmininkas Europos dienos proga linki pelnytai didžiuotis, kad esame Europos Sąjungos dalis
2017-05-08Seime vyks diskusija apie iššūkius duomenų apsaugos srityje
2017-05-08Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-05-08Seime vyks diskusija apie iššūkius duomenų apsaugos srityje
2017-05-08Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.45
2017-05-05Europos reikalų komitete – dėmesys ES fondų investicijų panaudojimo efektyvumui
2017-05-05G. Kirkilas dalyvaus Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime
2017-05-04Seime vykusioje diskusijoje aptarta kūno kultūros pamokų situacija bendrojo ugdymo įstaigose
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-05-03Seimo Pirmininkas: „Lietuvos ir Lenkijos santykiai turi didelį potencialą augti“
2017-05-02Seime vyks konferencija apie fizinį aktyvumą Lietuvoje
2017-05-02Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-05-02Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.44
2017-05-02Seimo delegacija tarpparlamentinėje Maltos pirmininkavimo ES konferencijoje: Lietuvos pozicija aktualiausiais užsienio, saugumo ir gynybos klausimais Europos Sąjungoje yra girdima ir vertinama
2017-04-28Seime vyks diskusija apie sporto ir kūno kultūros ugdymo kokybę
2017-04-26Seime – diskusija „Gegužės 3-ioji – Lietuvos ir Lenkijos istorinės bendrystės svarba Europai“
2017-04-25Seime vykusioje diskusijoje aptarti Lietuvos piliečių interesai po BREXIT
2017-04-25Seimo nariai dalyvaus Maltos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-04-25Seime vykusioje diskusijoje aptarti Lietuvos piliečių interesai po BREXIT
2017-04-25Seimas ratifikavo susitarimą, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija
2017-04-25Kaimo reikalų komiteto pirmininkas susitiko su Latvijos bei Estijos kolegomis
2017-04-24Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.43
2017-04-24Seime vyks diskusija „Informacinis saugumas šiandieninėje audiovizualinėje politikoje: ateities scenarijai ir prioritetai“
2017-04-21Seimo Europos reikalų komitetas: toliau stiprinamas bendradarbiavimas su Vyriausybe
2017-04-21Seime paminėtas 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metis
2017-04-21Seimo Pirmininkas V. Pranckietis vyks į ES parlamentų pirmininkų konferenciją
2017-04-19Seime vyko diskusija „ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos nauda įmonių ir organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui“
2017-04-19Seime vyks diskusija „BREXIT ir Lietuvos piliečių Jungtinėje Karalystėje interesai“
2017-04-19Seimo Europos informacijos biure vyks diskusija apie Astravo AE
2017-04-18Kaimo reikalų komiteto pirmininkas susitiks su Latvijos ir Estijos kolegomis
2017-04-18Seime pristatoma fotografijų paroda „Vilties kelias“
2017-04-18Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.42
2017-04-18Šią savaitę Seime svarstomi ES klausimai
2017-04-14Seime vyks konferencija apie pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažangą ir iššūkius
2017-04-13Europos reikalų komitetas stiprina įstatymų projektų, perkeliančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, įgyvendinimo stebėseną
2017-04-12Seime – diskusija dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų
2017-04-11Seime vyks diskusija apie ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos naudą organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui
2017-04-10Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.41
2017-04-07ERK pranešimas: Brexit – lyg „žadintuvo skambutis“, pakėlęs Europos Sąjungą vienybei
2017-04-07Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: „Siūloma leisti ES ir NATO šalyse gyvenantiems lietuviams turėti dvigubą pilietybę“
2017-04-06Seime vyko diskusija apie ES bendros žemės ūkio politikos ateitį
2017-04-05Liberalų sąjūdžio frakcijos narės A. Armonaitės pranešimas: „Lietuva turi daryti viską, kad Jungtinė Karalystė liktų kuo arčiau Europos ir Lietuvos“
2017-04-04Seimo nariai K. Mažeika ir V. Sinkevičius dalyvaus Maltos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje
2017-04-03Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.40
2017-04-03Seime vyks diskusija „BREXIT: ką tai reiškia Lietuvai ir Europos Sąjungai?“
2017-04-03Seime vyks diskusija apie ES energetikos politiką
2017-04-03ERK: pasiektas susitarimas dėl tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros, įsteigiant Europos prokuratūrą
2017-04-03Seimo delegacija dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos parlamentų Europos reikalų komitetų narių susitikime
2017-03-31ERK: Lietuva nuosekliai remia ES lygmens priemones, skirtas kovai su mokesčių vengimu, pinigų plovimu bei sukčiavimu, todėl mokestinio ir finansinio skaidrumo didinimo iniciatyvoms Seime yra ir bus skiriamas reikiamas dėmesys
2017-03-31Europos reikalų komitetui pristatytas 2017–2020 m. ekonominės raidos scenarijus, pagal kurį bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas
2017-03-30Žmogaus teisių komitetas: „Komunikacijos slaptumą būtina saugoti kaip atskirą konstitucinę teisę“
2017-03-30Seime vyks diskusija „ES bendra žemės ūkio politika po 2020 metų – Lietuvos siekiai“
2017-03-30Audito komitetas: „Savivaldybių regioninės plėtros projektams švaistomos ES lėšos“
2017-03-29Švietimo ir mokslo komitetas aptarė ES lėšų investavimo klausimus
2017-03-28Seimas svarstys siūlymą nustatyti retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, kiekį
2017-03-28Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-27Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.39
2017-03-27Europos reikalų ir Kaimo reikalų komitetų vadovai susitiko su Naujosios Zelandijos delegacija
2017-03-27Europos reikalų komiteto dėmesio centre – tvirtesnis bendradarbiavimas įsteigiant Europos prokuratūrą
2017-03-23Seimo narys J. Olekas Romoje dalyvaus Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos rengiamame susitikime
2017-03-22Užsienio reikalų komitetas domėjosi Lietuvos indėliu sprendžiant ES migracijos krizę
2017-03-21Seime vyks Audito komiteto ir Valstybės kontrolės konferencija „Ar galime atverti iki 2 proc. BVP?“
2017-03-21Seime vyks „Europos savaitės Seime“ 2017 m. renginiai
2017-03-21Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą
2017-03-21Seimo Pirmininkas: „Lietuva tiki Gruzijos europine ateitimi“
2017-03-21Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą
2017-03-21Seimas svarstys Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo projektą
2017-03-20Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.38
2017-03-20Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-17Seimo Pirmininkas ES parlamentų vadovų konferencijoje: saugumas neturi sienų
2017-03-17Seime minima Romos sutarties 60 metų sukaktis
2017-03-17Seime minima Romos sutarties 60 metų sukaktis
2017-03-16Europos reikalų komiteto pirmininkas G.Kirkilas: ES evoliucija neišvengiama ir jos nereikia baimintis
2017-03-15Seimo Pirmininkas Romoje dalyvaus neeilinėje ES parlamentų vadovų konferencijoje
2017-03-15Seimo nario L. Kasčiūno pranešimas: „ES ateities scenarijai: kuris palankiausias Lietuvai?“
2017-03-13Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.37
2017-03-13Seimo nario R. Žemaitaičio pranešimas: „Parlamentaras kreipėsi į Europos Komisijos Pirmininką ir į Europos Vadovų Tarybos Pirmininką dėl mirties bausmės atitikties ES teisei“
2017-03-12Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas: “Rytų partnerystės valstybių sėkmė gali paskatinti demokratinius pokyčius Rusijoje“
2017-03-12Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra vieninga savo apsisprendime ir neabejoja transatlantinių santykių ateitimi“
2017-03-10Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pranešimas: „Frakcijos nariai susitiko su R. Harms“
2017-03-09Seime rengiama konferencija Romos sutarties 60-mečiui pažymėti
2017-03-09Seimo narių delegacija susitikimuose su EK nariais aptarė Lietuvai aktualius klausimus
2017-03-09Seimo narių delegacija susitikimuose su EK nariais aptarė Lietuvai aktualius klausimus
2017-03-08Seimo TS-LKD frakcijos narių A. Bilotaitės ir L. Kasčiūno pranešimas: „Siekiama, kad ES lėšos viešinimui būtų panaudojamos skaidriai ir efektyviai“
2017-03-07Seime vyks tarpparlamentinė diskusija „Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos: transatlantinio solidarumo patvirtinimas“
2017-03-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.36
2017-03-06Projektas – sėkminga Lietuva. Kaip užtikrinti investicijas, tvarų augimą ir socialinę gerovę?
2017-03-06Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-03-03Seimo TS-LKD frakcijos nario A. Kubiliaus pranešimas: „Seimo komitetų pritarimas paramos Ukrainai planams – reikšminga Lietuvos pagalba šios šalies žmonėms“
2017-03-03Seimo Pirmininkas: Astravo atominės elektrinės klausimas turi rūpėti visai ES
2017-03-03Seimo narių grupė Briuselyje susitiks su Europos Parlamento ir Europos Komisijos nariais
2017-03-03Seimo narės Rasos Budbergytės pranešimas: „Šiandien Lietuvai ir Europos Sąjungai kaip niekad trūksta socialinio ir ekonominio stabilumo bei solidarumo“
2017-03-02Europos reikalų komitete pristatyta Europos Komisijos paskelbta ,,Šalies ataskaita. Lietuva 2017“
2017-03-02ERK pranešimas: reikalingas dialogas tarp Sąjungos ir nacionalinių parlamentų dėl Europos prieglobsčio sistemos reformos
2017-02-28Konferencijoje Seime – apie investicijas ir socialinę gerovę
2017-02-27Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.35
2017-02-27Svarbiausias klausimas ERK ir URK darbotvarkėse – BREXIT
2017-02-27Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-20Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.34
2017-02-20Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-20Ekonomikos komitetas apsvarstė Europos paslaugų elektroninės kortelės paketo dokumentus
2017-02-17Seimo narys E. Vareikis vyks į Europos ir Balkanų šalių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimą
2017-02-15Seime atidaromoje parodoje – karą patyrusių Ukrainos vaikų portretai
2017-02-15Seime vyks diskusija apie hibridines grėsmes
2017-02-14Vyks diskusija „Vidurio ir Rytų Europos saugumas atsižvelgiant į hibridines grėsmes“
2017-02-13Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.33
2017-02-13Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-02-09Seimo nario Vytauto Bako pranešimas: „Propaganda ir kitais priešiškais veiksmais bandoma skaldyti ES ir NATO vienybę“
2017-02-09SRDK pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimui, šiuo įstatymu į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų
2017-02-08ŽTK pritarė ES socialinių apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų modernizavimui ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimui
2017-02-06Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.32
2017-02-06Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-30Seimo nariai dalyvaus konferencijoje Briuselyje
2017-01-30Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.31
2017-01-30Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-27Seime vyks Mokomojo Europos Parlamento plenarinis posėdis
2017-01-27Seimo narys Andrius Kubilius dalyvaus Europos ir Ukrainos forume
2017-01-27Ekonomikos ir Užsienio reikalų komitetų nariai: Lietuva remia ambicingą ES laisvos prekybos darbotvarkę
2017-01-27Seimo Pirmininkas: „Bus stiprinamas Lietuvos dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo formatuose“
2017-01-26Žmogaus teisių komitetas mini 11-ąją Europos duomenų apsaugos dieną
2017-01-25TTK pirmininkas susitiko su EK atstovybės Lietuvoje vadovu
2017-01-23Europos Sąjungos nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime – diskusijos apie Europos Sąjungos padėtį
2017-01-23Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.30
2017-01-23Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-23Seime vyko Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-23Išskirti Seimo prioritetai pagal 2017 m. Europos Komisijos darbo programą
2017-01-20Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas dalyvaus COSAC pirmininkų susitikime Maltoje
2017-01-20Europos informacijos biure vyks Seimo Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-19ERK pranešimas: Pirmininkaudama ES Tarybai Malta sieks priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių
2017-01-18Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Įsteigta nauja parlamentinė grupė „Už tautų Europą“
2017-01-18Seimo Pirmininkas sveikina naująjį Europos Parlamento Pirmininką Antonijų Tajanį ir dėkoja buvusiam vadovui
2017-01-17Seime vyks Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-16Patvirtinti ilgalaikiai Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetai, tarp svarbiausių - aktyvi narystė Europos Sąjungoje
2017-01-16Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.29
2017-01-16Šią savaitę Seime svarstomi Europos Sąjungos klausimai
2017-01-09Naujienlaiškis „ES naujienos. Parlamentinis matmuo” Nr.28