Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Neįgaliųjų teisių komisija

Komisijos pirmininkas
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narė

Neįgaliųjų teisių komisijos veiklos prioritetai:

  1. Negalią turinčių asmenų galimybių integruotis darbo rinkoje didinimas;

  2. Neįgaliųjų ir juos slaugančių artimųjų socialinių garantijų užtikrinimas;

  3. Neįgaliųjų asmeninio asistento paslaugos reglamentavimo tobulinimas;

  4. Vaikų, turinčių negalią, integravimo į bendrojo ugdymo įstaigas, galimybių didinimas;

  5. Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų stiprinimas;

  6. Aplinkos (gyvenamosios, darbo, mokymosi, administracinės paskirties pastatų, lauko ir visuomeninės paskirties vietų) pritaikymo neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims didinimas, aplinkos projektavimo pagal universalaus dizaino principus skatinimas.

  7. Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims pagalbos namuose ir specialiosiose įstaigose paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas.

 

Neįgaliųjų teisių komisiją aptarnauja Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato valstybės tarnautoja:  

Vardas, Pavardė

Pareigos

Rūmai, kabinetas

Telefonas

El. paštas

Monika URMONIENĖ

patarėja

3-208

(8 5) 239 6836

monika.urmoniene@lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti