2017 m. lapkričio 22 d. Neįgaliųjų teisių komisijos posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-11-22
13.30–13.35
I r.

315 kab.

Darbotvarkės tvirtinimas

 

J. Džiugelis

M. Urmonienė

2.

2017-11-22
13.35–14.15
I r.
315 kab.

Dėl specialiųjų ugdymo įstaigų pertvarkos

Kviestieji asmenys: švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

J. Džiugelis

M. Urmonienė

3.

2017-11-22
14.15–14.55
I r.
315 kab.

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pertvarkos

Kviestieji asmenys: socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

J. Džiugelis

M. Urmonienė

4.

2017-11-22
14.55–15.00
I r.
315 kab.

Kiti klausimai

J. Džiugelis

M. Urmonienė

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                         Justas Džiugelis

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-16
   Monika Urmonienė