Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai

Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2018-02-19COM/2017/793Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226EK registras
2018-02-19COM/2018/73KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naudojimosi įgaliojimais, suteiktais Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekįEK registras
2018-02-19COM/2018/98KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa Europos Komisijos indėlis į 2018 m. vasario 23 d. neoficialų šalių vadovų susitikimąEK registras
2018-02-19COM/2017/794Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimoEK registras
2018-02-19COM/2018/74Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymoEK registras
2018-02-19COM/2018/72Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymoEK registras
2018-02-19COM/2018/98KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa Europos Komisijos indėlis į 2018 m. vasario 23 d. neoficialų šalių vadovų susitikimąEK registras
2018-02-19COM/2018/657KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI dėl ES miestų darbotvarkėsEK registras
2018-02-19COM/2018/95KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI Naudinga Europa. Institucijų pertvarkos galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą Europos Komisijos medžiaga neoficialiam 2018 m. vasario 23 d. vadovų susitikimuiEK registras
2018-02-19COM/2017/794Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimoEK registras
2018-02-19COM/2017/793Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226EK registras
2018-02-15COM/2018/63Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi OTIF Peržiūros komiteto 26-ojoje sesijoje dėl tam tikrų Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) ir jos priedų pakeitimųEK registras
2018-02-15C/2018/900KOMISIJOS REKOMENDACIJA kaip 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose iškelti Europos aspektą ir padaryti juos dar sklandesniusEK registras
2018-02-15COM/2018/95COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A Europe that delivers: Institutional options for making the European Union's work more efficient The European Commission's contribution to the Informal Leaders' meeting of 23 February 2018EK registras
2018-02-15COM/2017/763Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimoEk registras
2018-02-15COM/2018/69Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi atitinkamuose Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos komitetuose, dėl JT taisyklių Nr. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 ir 142, suvestinių rezoliucijų R.E.3 ir R.E.5 ir Bendrojo nutarimo M.R.1 pakeitimų pasiūlymų ir vieno naujo JT bendrojo techninio reglamento pasiūlymoEK registras
2018-02-15COM/2018/64Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Europos Sąjungos varduEK registras
2018-02-15COM/2018/71Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu sudarymo Europos Sąjungos varduEK registras
2018-02-15COM/2018/66KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) laikotarpio vidurio vertinimasEK registras
2018-02-15COM/2017/788KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI DĖL DIREKTYVOS (ES) 2015/1535 VEIKIMO 2014–2015 M.EK registras
2018-02-15COM/2017/639Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS ... dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo XXI priedo (Statistika) dalinio pakeitimoEK registras
2018-02-15COM/2017/789KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI dėl 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, įgyvendinimoEK registras
2018-02-13COM/2018/66KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) laikotarpio vidurio vertinimasEK registras
2018-02-13COM/2018/68Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Danijai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 75 straipsnioEK registras
2018-02-13COM/2017/788KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI DĖL DIREKTYVOS (ES) 2015/1535 VEIKIMO 2014–2015 M.EK registras
2018-02-13COM/2018/8Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimoEKregistras
2018-02-12COM/2018/65KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalimsEK registras
2018-02-12COM/2018/61Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“EK registras
2018-02-09COM/2018/59Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Latvijos Respublikai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnioEK registras
2018-02-09COM/2018/58Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS leisti Vengrijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnioEK registras  Siųsti el. paštuSpausdinti