Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai

Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2018-04-20COM/2018/120KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS CENTRINIAM BANKUI IR EURO GRUPEI 2018 m. Europos semestras. Struktūrinių reformų pažangos vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1176/2011 atliktų nuodugnių apžvalgų rezultataiEK registras
2018-04-20COM/2018/450COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2018 Communication on EU Enlargement PolicyEK registras
2018-04-20COM/2018/173Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėjeEK registras
2018-04-19COM/2018/149Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008EK registras
2018-04-19COM/2018/207Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė Nr. 04 03 01 03 – socialinė apsauga)EK registras
2018-04-19COM/2018/204Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 12.02.01 Implementation and development of the single market for financial services)EK registras
2018-04-19COM/2018/219COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European retail sector fit for the 21st centuryEK registras
2018-04-19COM/2018/205Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dalinio pakeitimo (Sąjungos gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai)EK registras
2018-04-19COM/2018/206Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatasEK registras
2018-04-19COM/2018/192Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and JapanEK registras
2018-04-19COM/2018/193Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and JapanEK registras
2018-04-19COM/2018/199Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008EK registras
2018-04-18COM/2018/196Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of SingaporeEK registras
2018-04-18COM/2018/192Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and JapanEK registras
2018-04-18COM/2018/226Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedingsEK registras
2018-04-18COM/2018/225Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal mattersEK registras
2018-04-18COM/2018/212Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movementEK registras
2018-04-18COM/2018/211COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fourteenth progress report towards an effective and genuine Security UnionEK registras
2018-04-18COM/2018/213Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHAEK registras
2018-04-18COM/2018/209Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursorsEK registras
2018-04-18COM/2018/197Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of SingaporeEK registras
2018-04-18COM/2018/195Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore of the other partEK registras
2018-04-18COM/2018/194Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore of the other partEK registras
2018-04-18COM/2018/163Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimąEK registras
2018-04-18COM/2018/191KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių, priėmimoEK registras
2018-04-17COM/2018/135Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimoEK registras
2018-04-17COM/2018/189KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Reglamento (ES) Nr. 913/2010 taikymo pagal jo 23 straipsnįEK registras
2018-04-17COM/2018/188KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl sieros kiekio jūriniame kure standartų, nustatytų Direktyvoje 2016/802/ES dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse, įgyvendinimo ir laikymosiEK registras
2018-04-17COM/2018/173Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chainEK registras
2018-04-16COM/2018/227DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2018 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2017EK registras  Siųsti el. paštuSpausdinti