Seime bus paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

2017 m. lapkričio 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 14 val. Konferencijų salėje (Seimo III r.) bus paminėta Tarptautinė tolerancijos diena.

Į iškilmingą minėjimą susirinkusiuosius pasveikins renginio globėjas – Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė. Meninę programą pristatys jaunimo vokalinė džiazo studija „KIVI“.

Renginyje bus pagerbti asmenys už svarų indėlį ir nuopelnus vienijant daugiatautę Lietuvą ir kuriant nediskriminacinę aplinką. Apdovanojimai ir padėkos raštai bus įteikti Lietuvos tautinių bendrijų atstovams, tautinių mažumų tematika besidomintiems akademinės bendruomenės atstovams, švietimo darbuotojams, žurnalistams, ypatingą dėmesį savo miesto ar rajono tautinėms bendruomenėms skyrusių savivaldybių atstovams, tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams ir diplomatams.

Renginio organizatoriai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Tarptautinė tolerancijos diena kasmet yra minima daugelyje valstybių. Nuo 2003 m. Lietuvoje Tolerancijos dienos minėjimą inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, o nuo 2013 m. ji yra įtraukta į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą.

UNESCO deklaracija, atkreipdama ypatingą dėmesį į valstybių-narių pareigą skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms visiems, nepriklausomai nuo rasės, lyties, kalbos, tautinės kilmės, religijos arba sveikatos būklės, bei kovoti su netolerancijos apraiškomis, skelbia, kad tolerancija „nereiškia tolerantiško požiūrio į socialinę neteisybę, savo įsitikinimų atsisakymą arba svetimų priėmimą. Ji reiškia, kad kiekvienas yra laisvas laikytis savo įsitikinimų ir pripažįsta tokią pat teisę kitiems. Tai reiškia pripažinti, kad žmonės iš prigimties skiriasi išvaizda, padėtimi, kalba, elgsena ir vertybėmis ir turi teisę gyventi taikiai bei išsaugoti savo individualumą“.

Lietuvoje gyvena 154 tautybių atstovai, kurie sudaro apie 15 proc. visų Lietuvos gyventojų. Šalyje veikia platus ikimokyklinio, mokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklas tautinių mažumų kalbomis, tautinių mažumų atstovai gali gilinti kalbų žinias šalies aukštosiose mokyklose.

 

Apie dalyvavimą Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo renginyje prašome pranešti el. paštu info@tmde.lt, direktorius@tbn.lt

 

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu, Seimo „YouTube“ paskyroje ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“

 

Daugiau informacijos:

Aušra Šokaitienė

Tel. (8 5) 219 4885, el. p. ausra.sokaitiene@tmde.lt

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė

Julija Gorovniovaitė

Tel. (8 5) 239 6210, el. p. julija.gorovniovaite@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-15
   Nerijus Vėta