Konferencijoje Seime – apie neįgaliųjų teisės gyventi bendruomenėje užtikrinimą

2017 m. lapkričio 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lapkričio 20 d., pirmadienį, Konferencijų salėje (Seimo III rūmai) vyks Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ organizuojama tarptautinė konferencija „Gyvenimas savarankiškai ir / ar su minimalia pagalba. Iššūkiai, su kuriais susiduria neįgalieji“, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Pradžia – 9 val.

Konferencijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių, turinčių negalią, teisės gyventi bendruomenėje užtikrinimą.

Pažymėtina, kad teisė gyventi bendruomenėje apibrėžiama Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnyje, yra glaudžiai susijusi su pagrindinėmis žmogaus teisėmis: teise į laisvę ir saugumą, teise į privatų ir šeimos gyvenimą, teise nepatirti žeminančio jo orumą elgesio. Ši teisė yra pažeidžiama tuomet, kai žmonėms, turintiems negalią ir specifinių paslaugų poreikį, reikia atsisakyti gyvenimo bendruomenėje, nes nėra išplėtoto paslaugų tinklo, kuris jiems sudarytų sąlygas išsaugoti savarankiškumą. Stacionari globa atriboja tokius žmones nuo šeimos. Žmogus turi pritapti prie teikiamų viešųjų paslaugų, kurios nėra pritaikytos individualiems jo poreikiams.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti valdžios, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovai, sutrikusio intelekto asmenys, jų tėvai (globėjai).

 

Konferencijos programa

 

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu

 

Komisijos pirmininkas Justas Džiugelis, tel. (8 5) 239 6709

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Monika Urmonienė, tel. (8 5) 239 6836, el. p. monika.urmoniene@lrs.lt

 

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas

Nerijus Vėta

Tel. (8 5)  239 6208, el. p. nerijus.veta@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Nerijus Vėta