Lietuvos švietimo taryba nagrinės, kaip įgyvendinamos Respublikos Prezidentės inicijuotos Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės

2017 m. lapkričio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lietuvos švietimo taryba rengia posėdį tema „Lietuvos Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių įgyvendinimas“. Posėdis vyks š. m. lapkričio 15 d., trečiadienį, 13.30 val. Seimo III rūmų 420 salėje.

Lietuvos Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gaires iniciavo Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Seimas jas patvirtino 2016 m. rugsėjo 27 d. Gairių tikslas – inicijuoti Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos atnaujinimą, nustatyti esmines šios politikos kryptis ir iškelti uždavinius. Lietuvos švietimo taryba nagrinės, kaip vyksta gairių įgyvendinimas: ar inovacijų politika tampa visos šalies politikos sudedamąja dalimi, kokių priemonių imamasi, kad būtų efektyvinama švietimo sistema, kokios įdiegtos priemonės skatinti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, ar sukurti finansiniai skatinamieji mechanizmai šiai plėtrai, ar vykdoma kokybės stebėsena, kuri turėtų padėti laiku pastebėti įgyvendinimo trukdžius.

Posėdyje dalyvaus ir pasisakys Prezidentės patarėja dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, Ūkio ir Finansų ministerijų atstovai (derinama), MOSTA Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovas, vykdantis direktoriaus funkcijas dr. Ramojus Reimeris.

Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta ir jam atskaitinga valstybės švietimo savivaldos institucija – Lietuvos švietimo taryba – atlieka ekspertinį vertinimą ir konsultuoja strateginiais Lietuvos švietimo plėtros klausimais bei skatina visuomenės dalyvavimą formuojant švietimo politiką ir priimant švietimo sprendimus. Šiuo metu tarybai vadovauja Vilniaus universiteto profesorė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

 

Daugiau informacijos:

Švietimo ir mokslo komiteto biuro padėjėja

Lina Giriūnienė, tel. (8 5) 239 6879, el. p. Lina.giriuniene@lrs.lt

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-16
   Valdas Sinkevičius