ES renginiai Seime

2017-11-03Seime diskutuota apie Europos Sąjungos finansinę ateitį ir atsparesnės Lietuvos ekonomikos galimybes
2017-10-25Seime vyksiančiame renginyje bus diskutuojama apie ES finansų ateitį
2017-10-24Seime įvyko diskusija apie atsinaujinančius energijos išteklius
2017-10-19Seime aptarti Eurojusto ir Europolo 2016 m. veiklos rezultatai
2017-10-19Seime vyks diskusija apie Europos Sąjungos ateitį
2017-10-16Seime vyks diskusija „Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje“
2017-10-11Seime vykusiame susitikime su EK nare M. Vestager aptarti Rengės ir „Gazprom“ bylų sopuliai Lietuvai
2017-10-09ŽTK pirmininkas V. Simulikas: „Iš Lietuvos bėga pabėgėliai – nesame pakankamai solidarūs“
2017-10-05Seime bus aptarta pabėgėlių integracijos politika
2017-09-26Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-09-21Seime bus pristatyta paroda, skirta Europos kalbų dienai paminėti
2017-06-05Seime vyks diskusija apie Europos socialinių teisių ramstį
2017-06-02Diskusijoje aptarta probleminio lošimo situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
2017-05-26Seime vyko diskusija apie humanitarinių mokslų sukuriamą pridėtinę vertę
2017-05-25Seime vyks diskusija apie probleminių lošimų situaciją Lietuvoje ir ES
2017-05-23Seime bus paminėtas Rumunijos įstojimo į ES 10-metis
2017-05-11Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pranešimas: konferencijoje aptarta fizinio aktyvumo Lietuvoje tikrovė ir perspektyvos
2017-05-10Diskusijoje bus aptarta ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo (CETA) nauda ir svarba
2017-05-08Seime vyks diskusija apie iššūkius duomenų apsaugos srityje
2017-05-04Seime vykusioje diskusijoje aptarta kūno kultūros pamokų situacija bendrojo ugdymo įstaigose
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-05-03Seimo Pirmininkas: „Lietuvos ir Lenkijos santykiai turi didelį potencialą augti“
2017-05-02Seime vyks konferencija apie fizinį aktyvumą Lietuvoje
2017-04-28Seime vyks diskusija apie sporto ir kūno kultūros ugdymo kokybę
2017-04-26Seime – diskusija „Gegužės 3-ioji – Lietuvos ir Lenkijos istorinės bendrystės svarba Europai“
2017-04-25Seime vykusioje diskusijoje aptarti Lietuvos piliečių interesai po BREXIT
2017-04-24Seime vyks diskusija „Informacinis saugumas šiandieninėje audiovizualinėje politikoje: ateities scenarijai ir prioritetai“
2017-04-21Seime paminėtas 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metis
2017-04-19Seime vyko diskusija „ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos nauda įmonių ir organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui“
2017-04-19Seime vyks diskusija „BREXIT ir Lietuvos piliečių Jungtinėje Karalystėje interesai“
2017-04-19Seimo Europos informacijos biure vyks diskusija apie Astravo AE
2017-04-18Seime pristatoma fotografijų paroda „Vilties kelias“
2017-04-14Seime vyks konferencija apie pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažangą ir iššūkius
2017-04-12Seime – diskusija dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų
2017-04-11Seime vyks diskusija apie ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos naudą organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui
2017-04-07ERK pranešimas: Brexit – lyg „žadintuvo skambutis“, pakėlęs Europos Sąjungą vienybei
2017-04-06Seime vyko diskusija apie ES bendros žemės ūkio politikos ateitį
2017-04-03Seime vyks diskusija „BREXIT: ką tai reiškia Lietuvai ir Europos Sąjungai?“
2017-04-03Seime vyks diskusija apie ES energetikos politiką
2017-03-30Seime vyks diskusija „ES bendra žemės ūkio politika po 2020 metų – Lietuvos siekiai“
2017-03-21Seime vyks Audito komiteto ir Valstybės kontrolės konferencija „Ar galime atverti iki 2 proc. BVP?“
2017-03-21Seime vyks „Europos savaitės Seime“ 2017 m. renginiai
2017-03-21Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą
2017-03-17Seime minima Romos sutarties 60 metų sukaktis
2017-03-16Europos reikalų komiteto pirmininkas G.Kirkilas: ES evoliucija neišvengiama ir jos nereikia baimintis
2017-03-15Seimo nario L. Kasčiūno pranešimas: „ES ateities scenarijai: kuris palankiausias Lietuvai?“
2017-03-12Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas: “Rytų partnerystės valstybių sėkmė gali paskatinti demokratinius pokyčius Rusijoje“
2017-03-12Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra vieninga savo apsisprendime ir neabejoja transatlantinių santykių ateitimi“
2017-03-09Seime rengiama konferencija Romos sutarties 60-mečiui pažymėti
2017-03-07Seime vyks tarpparlamentinė diskusija „Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos: transatlantinio solidarumo patvirtinimas“
2017-03-06Projektas – sėkminga Lietuva. Kaip užtikrinti investicijas, tvarų augimą ir socialinę gerovę?
2017-03-03Seimo narės Rasos Budbergytės pranešimas: „Šiandien Lietuvai ir Europos Sąjungai kaip niekad trūksta socialinio ir ekonominio stabilumo bei solidarumo“
2017-02-28Konferencijoje Seime – apie investicijas ir socialinę gerovę
2017-02-15Seime atidaromoje parodoje – karą patyrusių Ukrainos vaikų portretai
2017-02-15Seime vyks diskusija apie hibridines grėsmes
2017-02-14Vyks diskusija „Vidurio ir Rytų Europos saugumas atsižvelgiant į hibridines grėsmes“
2017-01-27Seime vyks Mokomojo Europos Parlamento plenarinis posėdis
2017-01-23Seime vyko Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2017-01-17Seime vyks Europos klubo diskusija „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš Vilniaus“
2016-10-28Seime vyks konferencija apie alternatyvaus ginčo sprendimo būdus tarp vartotojų ir verslininkų
2016-09-23Seime bus atverta vaikų piešinių paroda „Daugiakalbė Europa“
2016-09-19ERK Seime surengė diskusiją dėl Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos
2016-09-15Seime vyks diskusija dėl Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos
2016-07-05Ukrainos projekto „Europietiškumo mokykla: sėkmingas Lietuvos pasirinkimas“ dalyviai rengia viešąją akciją „Sveikiname Tave, Lietuva“.
2016-07-04Seimo Europos klube aptarti BREXIT rezultatai ir Lietuvos interesai
2016-06-30Seime vyks diskusija „BREXIT rezultatai ir Lietuvos interesai“
2016-06-27​Seimo nario prof. Kęstučio Glavecko spaudos konferencija „Brexit: pasekmės Lietuvai ir ateities scenarijai"
2016-06-20Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė priėmė buvusių Vokietijos Bundestago ir Europos Parlamento narių asociacijos delegaciją
2016-06-16Seimo Pirmininkė susitiko su EK nare E. Bienkovska
2016-06-06Vyko diskusija tema „Demografinių iššūkių pasekmės socialinės apsaugos sistemai“
2016-05-26Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas: Inovacijų proveržiui reikia ryžtingų sprendimų
2016-05-26Seime vyks šeštoji Lietuvių terminologijos forumo konferencija
2016-05-24Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Demografinių iššūkių pasekmės socialinės apsaugos sistemai“
2016-05-20Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Inovacijų proveržis: Lietuvos veiksmų planas“
2016-05-19Seime – konferencija „Kaip galime įveikti Europos Sąjungos krizę?“
2016-05-19Seime vyko tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalių bendra skaitmeninė erdvė“
2016-05-18Biudžeto ir finansų komitetas diskusijoje aptarė ES mokėjimų politikos naujoves
2016-05-18Seimo Pirmininkė susitiko su Rumunijos Prezidentu
2016-05-16Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „ES mokėjimų politikos naujovės“
2016-05-12Seime „Europos savaitės“ renginys – tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalių bendra skaitmeninė rinka“
2016-05-12Seime vyko diskusija „Žiedinė ekonomika – švari aplinka ir konkurencingumas“
2016-05-05Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Žiedinė ekonomika – švari aplinka ir konkurencingumas“
2016-05-05„Europos savaitės“ diskusijoje aptarta informacijos sklaidos žemės ūkio sektoriuje svarba
2016-05-02Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė: Europos Sąjunga visus iššūkius įveiks tik būdama vieninga ir solidari
2016-04-29Europos savaitės diskusijoje Seime aptarta ES sienų apsauga
2016-04-27Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Bendros žemės ūkio politikos viešinimas – ar ūkininkams pakanka informacijos?“
2016-04-25Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Europos Sąjungos sienų apsauga: kaip gyvensime ateityje?“
2016-04-21Seime vyks diskusija su EK nare apie ES ir JAV derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės
2016-04-21Seime vyko diskusija „Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma: galimybės ir iššūkiai“
2016-04-20Seime vyksiančioje konferencijoje bus aptariamos darbuotojų mobilumo ES temos
2016-04-18Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija „Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma: galimybės ir iššūkiai“
2016-04-11Seime – knygos „Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija“ pristatymas
2016-04-07Seime „Europos savaitės“ renginys – konferencija „Ekonominės ir pinigų sąjungos ateitis: Lietuvos požiūris“
2016-04-06Seime „Europos savaitės“ renginys – diskusija apie oro uostų valdymo tendencijas ES
2016-04-06Seime V. Gedvilas susitiks su ES Vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai specialiąja patarėja N. Toči
2016-04-05Seime bus aptartas Lietuvos teisės aktų atitikimas neratifikuotoms Europos socialinės chartijos nuostatoms
2016-03-31Seime vyks diskusija „Iššūkių metas Moldovos Respublikai“
2016-03-31„Europos savaitės Seime“ renginyje diskutuota dėl dvigubos pilietybės įteisinimo
2016-03-24Seime vyks „Europos savaitės“ renginys – apskritojo stalo diskusija „Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje“
2016-03-18ŽTK pirmininkė Z. Žvikienė: „Alternatyvus ginčų sprendimas – pridėtinė vertė ir vartotojui ir verslui“
2016-03-18Seimo Pirmininkė: ES piliečių mobilumas ir elektroninė prekyba kelia naujų iššūkių ginant vartotojų teises
2016-03-14Seime vyks „Europos savaitės“ renginys – konferencija „Vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo alternatyvos“
2016-03-14Seime bus pristatyta Europos Audito rūmų ataskaita dėl energetinio saugumo
2016-03-10Seime pasirašyta rezoliucija ir tolesnio bendradarbiavimo sutartis dėl valstybės demografinės politikos, siekiant valdyti emigracijos ir reemigracijos procesus
2016-03-09ERK ir URK pirmininkai susitiks su Čekijos užsienio reikalų ministru
2016-03-08Prasideda „Europos savaitės Seime“ renginiai
2016-03-07Seime vyks aukšto lygio Europos humanitarinio universiteto donorų konferencija
2016-03-04Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių delegacija lankysis Seime
2016-03-03Seime vyksiančioje konferencijoje bus nagrinėjami emigracijos ir reemigracijos klausimai
2016-03-03Seime pristatomas Ukrainos režisierių dokumentinis filmas „Bogdano laimė“