Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. vasario 28 d. Laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2018-02-28
10.00–10.05
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Darbotvarkės tvirtinimas

G. Burokienė
 

2 . 

2018-02-28
10.05–10.45
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Išvados dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų projekto tvirtinimas

G. Burokienė
R. Bėčiūtė
D. Karvelis
J. Šedauskienė

 

3 . 

2018-02-28
10.45–11.00
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Kiti klausimai

G. Burokienė
R. Bėčiūtė
D. Karvelis
J. Šedauskienė

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                                     Guoda Burokienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-14
   Jolita Šedauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti