Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 5 d. Energetikos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinė ar
papildoma
komisija
(stadija)
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-04-05
13.00-14.00
III r. 220 k.
XIIP-4444 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildoma (Svarstymas) V. Poderys,
R. Bėčiūtė
2 . XIIP-4445 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildoma (Svarstymas) V. Poderys,
R. Bėčiūtė
3 . 2017-04-05
14.00-14.10
III r. 220 k.
Kiti klausimai V. Poderys

Komisijos pirmininkas                                                                                            Virgilijus Poderys

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-09
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti