Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. kovo 2 d. Energetikos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-03-02 09.00-09.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas V. Poderys
2 . 2017-03-02 09.05-09.45
III r. 220 k.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir jo komandos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbų pristatymas (LR Vyriausybės 2016-2020 metų Programos nuostatų dėl energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo prioritetinių priemonių projektas). V. Poderys,
R. Bėčiūtė
3 . 2017-03-02 09.45-10.35
III r. 220 k.
Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos. V. Poderys,
R. Bėčiūtė
4 . 2017-03-02 10.35-10.40
III r. 220 k.
Kiti klausimai V. Poderys

Komisijos pirmininkas                                                                              Virgilijus Poderys

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-09
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti