Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentiniam tyrimui atlikti posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-14
08.00 – 08.05
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė, 220 k.
Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
A. Nekrošius
2. 2018-03-14
08.05–08.20
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė, 220 k.
Dėl LRT vykdytų viešųjų pirkimų (pagal VPT 2018 m. vasario 15 d. raštu Nr. 4S-259 Komisijai pateiktą informaciją).

Kviečiamas asmuo:
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė, kiti VPT atstovai.
A. Nekrošius

R. Beinorienė
R. Kniukštienė
E. Mačiulaitytė

A. Veleckis
3. 2018-03-14
8.20–9.50
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė, 220 k.
Dėl 2018 m. sausio 12 d. nutarime Nr. XIII-1022 Komisijai suformuluotų pavedimų ir susijusių klausimų, įskaitant minėto nutarimo 4 straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 9 punktuose įvardytus klausimus

Kviečiami asmenys:
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
Administravimo ir veiklos vystymo departamento
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovai: Justas Senapėdis, Agnė Urbelionytė; Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Agnė Juškienė
A. Nekrošius

R. Beinorienė
R. Kniukštienė
E. Mačiulaitytė
A. Veleckis
4. 2018-03-14
9.50-9.55
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė, 220 k.
Kiti klausimai. A. Nekrošius

R. Beinorienė
R. Kniukštienė
E. Mačiulaitytė
A. Veleckis


Komisijos pirmininkas                                                                                           A. Nekrošius

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-09
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti