Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo apdovanojimai

Laisvės premija

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Ja siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Premija Seimo nutarimu paskiriama iki gruodžio 23 dienos. Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. 

 

Laisvės premijos laureatai

 

2017 m. Laisvės premijos laureatė Nijolė Sadūnaitė

2016 m. Laisvės premijos laureatai Valdas Adamkus ir Vytautas Landsbergis

2014 m. Laisvės premijos laureatas Adamas Michnikas

2013 m. Laisvės premijos laureatas Sigitas Tamkevičius SJ

2012 m. Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas

2011 m. Laisvės premijos laureatas Sergejus Adamovičius Kovaliovas

 

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“

 

Medalio autorius – skulptorius Alfridas Pajuodis

 

Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 m. balandžio 13 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-1114 pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Atsižvelgus į Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viso gyvenimo veiklą, apdovanojimas medaliu yra Seimo paskatinimas už šią veiklą:

• parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą;

• filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą;

• savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;

• visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Medalis gali būti skiriamas už visuomeninę veiklą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus. Apdovanojimas medaliu tam pačiam asmeniui gali būti skiriamas tik vieną kartą.

Apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus nustato ir apdovanojamą medaliu asmenį išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija. Kiekvienais kalendoriniais metais skiriami ne daugiau kaip keturi apdovanojimai už kiekvieną Nuostatų 3 punkte nurodytą veiklą.

Iškilmingas renginys, kuriame skelbiamas ir apdovanojamas nugalėtojas (nugalėtojai), vyksta kiekvienais metais kovo 30 d., Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalį „Tarnaukite Lietuvai“ ir jo liudijimą teikia Seimo Pirmininkas arba jo paskirtas asmuo. Apdovanojimo metu įteikiamas medalis ir medalio liudijimas.

 

2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2016 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2015 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2013 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2012 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

 

Valstybės Nepriklausomybės stipendija

 

              

         Valstybės Nepriklausomybės stipendija įsteigta siekiant skatinti Lietuvos piliečius rinktis humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininko karjerą, grįžti į mokslo tyrimų sritį arba likti mokslo tyrimų srityje, galinčioje pasitarnauti Lietuvai, taip pat didinti pasitikėjimą Lietuvos valstybe, skatinti visuomenę, ypač jaunąją kartą, dirbti valstybės labui ir gerovei.

       Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus ir konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą.

       Stipendijos įteikiamos kiekvienais kalendoriniais metais, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. 

 

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos lauretai

 

2018 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatas dr. Norbertas Černiauskas

2014 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė dr. Laima Bucevičiūtė

2013 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė dr. Giedrė Milerytė

2012 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatas dr. Artūras Svarauskas

2011 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatas dr. Kęstutis Bartkevičius

2010 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė Vilma Bukaitė

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę,

Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas skiriamas vadovaujantis Seimo valdybos 2014 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. SV-S-612 patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei nuostatais.

Apdovanojimas gali būti skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims, tai yra Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms, mokslo, mokymo, kultūros institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems nuostatuose nurodytus apdovanojimo skyrimo kriterijus. Apdovanojimą savo sprendimu skiria Seimo valdyba.

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimai dėl Seimo apdovanojimo už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei:

Seimo valdybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. SV-S-593;

Seimo valdybos 2018 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. SV-S-582;

Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. SV-S-1731;

Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. SV-S-1728;

Seimo valdybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. SV-S-1721;

Seimo valdybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. SV-S-1707;

Seimo valdybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. SV-S-1662;

Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. SV-S-1638;

Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. SV-S-1625;

Seimo valdybos 2016 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. SV-S-1557;

Seimo valdybos 2016 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. SV-S-1395;

Seimo valdybos 2015 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. SV-S-1257;

Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. SV-S-1217;

Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. SV-S-1204;

Seimo valdybos 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimas Nr. SV-S-1183;

Seimo valdybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. SV-S-1119;

Seimo valdybos 2015 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. SV-S-1019;

Seimo valdybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. SV-S-1016;

Seimo valdybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. SV-S-990;

Seimo valdybos 2015 m. kovo 6 d. sprendimas Nr. SV-S-966;

Seimo valdybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. SV-S-943;

Seimo valdybos 2014 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. SV-S-621;

Seimo valdybos 2013 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolas Nr. SV-P-72.