Seimo delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos Parlamentinėje Asamblėjoje

Pirmininko pavaduotojas