Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

 

       Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti oficialūs Lietuvos valstybės simboliai – vėliava, herbas ir himnas. Konstitucija skelbia: valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona; valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke. Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai. Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.
       Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas reglamentuoja Lietuvos valstybės  vėliavą ir Lietuvos valstybės istorinę (herbinę) vėliavą, o Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas – Lietuvos valstybės herbą ir Lietuvos istorinius nacionalinius simbolius dvigubą kryžių ir Gediminaičių stulpus.

 


                                                              Lietuvos valstybės herbas

       Lietuvos valstybės herbas yra Vytis: herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas baltas (sidabrinis) šarvuotas raitelis ant balto (sidabrinio) žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą baltą (sidabrinį) kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas skydas su dvigubu geltonu (auksiniu) kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno kilpa ir pentinas, makšties bei žirgo aprangos metaliniai sutvirtinimai ir pasagos geltoni (auksiniai).
       Istorija
       Teisės aktai
       Naudojimas Seime

 


                                                              Lietuvos valstybės vėliava

 

       Lietuvos Respublikos valstybės vėliava yra tautinė vėliava – audeklas iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų : viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos. Vėliavos pločio ir ilgio santykis – 3:5. Kai Lietuvos valstybės vėliava iškeliama vertikaliai, heraldinėje dešinėje pusėje turi būti geltona juosta, viduryje – žalia, kairėje – raudona.
       Istorija
       Teisės aktai
       Naudojimas Seime

 


                                                               Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava

       Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava – istorinis Lietuvos valstybės simbolis, audeklas, kurio raudoname lauke vaizduojamas baltas (sidabrinis) šarvuotas raitelis ant balto (sidabrinio) žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą baltą (sidabrinį) kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas skydas su dvigubu geltonu (auksiniu) kryžiumi.      
       Istorija
       Teisės aktai
       Naudojimas Seime   

 


                                                                 Lietuvos valstybės himnas

       Lietuvos valstybės himnu buvo pasirinkta „Tautiška giesmė“, kurios žodžius sukūrė ir muziką pritaikė Vincas Kudirka. „Tautiškos giesmės“ tekstas su gaidomis buvo išspausdintas 1898 m. laikraščio „Varpas“ šeštajame numeryje. Pirmą kartą viešai „Tautiška giesmė“ sugiedota 1899 m. lapkričio 13 d. Peterburge vykusiame koncerte, skirtame lėšoms lietuvių studentų šelpimui rinkti. Lietuvoje pirmą kartą ji viešai sugiedota 1905 m. Vilniuje. Ši giesmė Lietuvos himnu buvo pripažinta iki Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. vasario 16 d.
       Istorija
       Teisės aktai
       Atlikimas Seime

 


Kiti Lietuvos heraldiniai ženklai

       Nuo XIV a. pabaigos iki mūsų dienų viešajame gyvenime plačiai naudojami du kiti istoriniai simboliai: dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai. Kadaise buvę Lietuvos didžiųjų kunigaikščių asmeniniai, vėliau dinastijų herbai pamažu virto visos lietuvių tautos arba tautiniais simboliais. Dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai ypač paplito XX a. pirmojoje pusėje, kai susikūrė Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Juos, kaip skiriamuosius ženklus, ėmė naudoti Lietuvos kariuomenė, policija, aviacija, kitos valstybės institucijos. Jie papuošė Lietuvos ordinus ir medalius, pareigybinius ženklus, tapo daugelio visuomeninių draugijų ir organizacijų atributais.

Gediminaičių stulpai

 

Dvigubas kryžius

 

       Gediminaičių stulpai vaizduojami geltoni (auksiniai) raudoname skyde arba be jo. Tai bene labiausiai legendomis apipintas herbas. XVI a. pradžioje Lietuvos metraštininkai herbo figūrą pavadino stulpais. Nuo 1397 m. Gediminaičių stulpai buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas.
       Daugiau

 

       Dvigubas kryžius vaizduojamas geltonas (auksinis) mėlyname skyde ir yra sudedamoji Lietuvos valstybės herbo dalis. Šis simbolis gali būti naudojamas ir savarankiškai tiek su skydu, tiek be jo. Pirmą kartą dvigubas kryžius raitelio skyde buvo pavaizduotas 1386 m.
       Daugiau