Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

Lietuvos valstybės herbo naudojimas Lietuvos Respublikos Seime

 

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir jam atskaitingos valstybės institucijos, Seimo kanceliarija Lietuvos valstybės herbą naudoja dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose, antraštiniuose puslapiuose, institucijos leidiniuose bei iškabose. Valstybės herbas privalo nuolat būti iškabintas Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salėje ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko darbo kabinete.

Lietuvos Respublikos Seime valstybės herbas yra iškabintas:

  • Seimo posėdžių salėje;
  • Seimo Pirmininko darbo kabinete;
  • Kovo 11-osios Akto salėje;
  • Konstitucijos salėje;
  • Aleksandro Stulginskio salėje;
  • ant Seimo rūmų portalo (virš pagrindinio įėjimo į Seimo rūmus);
  • iškaltas ant Seimo rūmų didžiojo kiemo vartų.

 

Lietuvos valstybės vėliava ir herbas Seimo posėdžių salėje
Seimo kanceliarijos (aut. Olga Posaškova) nuotr.
Lietuvos valstybės herbas Kovo 11-osios Akto salėje
Seimo kanceliarijos (aut. Olga Posaškova) nuotr.
Konstitucijos salė
Lietuvos valstybės herbas Seimo posėdžių salėje
Seimo kanceliarijos (aut. Olga Posaškova) nuotr.
Lietuvos valstybės herbas Konstitucijos salėje
Seimo kanceliarijos (aut. Olga Posaškova) nuotr.