Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

Lietuvos valstybės himnas teisės aktuose

 

       Lietuvos valstybės himnas yra nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje („Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“), jo atlikimo tvarka aprašyta Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatyme.

Lietuvos valstybės himnas privalo būti giedamas arba grojamas:
       1) pradedant ir baigiant Lietuvos Respublikos Seimo sesijas;
       2) pradedant arba baigiant iškilmingus Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius;
       3) pradedant arba baigiant iškilmingus susirinkimus ir posėdžius, skirtus Lietuvos Respublikos švenčių ir atmintinoms dienoms;
       4) sutinkant ir palydint oficialiai apsilankančius Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių ir vyriausybių vadovus – po užsienio valstybės himno;
       5) užsienio valstybėse, kai atstovaujama Lietuvos Respublikai, – pagal diplomatinį protokolą;
       6) nacionalinės televizijos laidose – programos pradžioje – valstybės šventės ir kitomis dienomis, jeigu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą iškeliama Lietuvos valstybės vėliava; nacionalinio radijo laidose – kasdien pradedant ir baigiant pirmąją programą;
       7) iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą valstybinių valdžios ir valdymo institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų renginių proga.

Valstybės himno atlikimas sporto varžybose
       Vykstant vidaus bei tarptautinėms sporto varžyboms, Lietuvos valstybės himnas giedamas arba grojamas, jeigu iškeliama Lietuvos valstybės vėliava.

Valstybės himno oficialaus atlikimo būdas
       Lietuvos valstybės himną gali giedoti choras, choras pritariant orkestrui arba solistas su orkestru, taip pat groti orkestras. Gali būti naudojamas Lietuvos valstybės himno garso įrašas.