Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

Lietuvos valstybės himno atlikimas Seime

 

Lietuvos valstybės himnas yra nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje („Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“), jo atlikimo tvarka aprašyta Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatyme.

 

Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos valstybės himnas giedamas arba grojamas:

  • pradedant ir baigiant Lietuvos Respublikos Seimo sesijas;
  • pradedant arba baigiant iškilmingus Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius;
  • pradedant arba baigiant iškilmingus susirinkimus ir posėdžius, skirtus Lietuvos Respublikos švenčių ir atmintinoms dienoms;
  • per trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje.

 

Naujos Seimo sesijos pradžia. Lietuvos Respublikos Seimo nariai gieda Lietuvos valstybės himną
2012 m. kovo 10 d.
Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.