Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

Lietuvos valstybės vėliava teisės aktuose

 

       Lietuvos valstybės vėliava yra nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje („Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.“) ir aprašyta Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme. Įstatymas reglamentuoja Lietuvos valstybės vėliavą, kitas vėliavas, jų aprašymus, oficialaus jų naudojimo Lietuvos Respublikoje principus ir tvarką, atsakomybę už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus ar vėliavų išniekinimą, vėliavų gamybą ir priežiūrą. Įstatyme numatyta, kad Lietuvos valstybės vėliavos audeklo pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5. Paprastai prie, virš ar ant pastatų keliama Lietuvos valstybės vėliava yra 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio.

 

Vėliavų naudojimo principai


       1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti asmenys privalo gerbti vėliavas.
       2. Vėliavos turi atitikti nustatytus reikalavimus, būti tvarkingos ir nenublukusios.
       3. Iškeliamai ar pastatomai Lietuvos valstybės vėliavai turi būti skirta garbingiausia pagal heraldikos principus vieta.
       4. Kai Lietuvos valstybės vėliava iškeliama vertikaliai, heraldinėje dešinėje pusėje turi būti geltona juosta, viduryje – žalia, kairėje – raudona.
       5. Vėliavos gali būti keliamos prie pastatų (ant stiebų, įrengtų priešais pastato fasadą), virš ar ant pastatų, aikštėse, laivuose, pastatomos posėdžių salėse, darbo kabinetuose ar oficialių ceremonijų vietose, tvirtinamos prie automobilio.
       6. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio, taip pat laikomasi šio eiliškumo:
              1) Lietuvos valstybės vėliava;
              2) Lietuvos valstybės istorinė vėliava;
              3) užsienio valstybių vėliavos;
              4) Europos Sąjungos vėliava;
              5) tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos;
              6) Respublikos Prezidento vėliava;
              7) štandartai;
              8) apskričių vėliavos;
              9) savivaldybių vėliavos;
              10) kitos vėliavos.


Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo vietos ir progos


       1. Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie, virš ar ant šių pastatų:
              1) Lietuvos Respublikos Seimo;
              2) Respublikos Prezidento rezidencijos;
              3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų;
              4) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų teismų;
              5) Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros;
              6) Lietuvos banko;
              7) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos;
              8) Gedimino pilies bokšte Vilniuje;
              9) savivaldybių tarybų;
              10) pasienio kontrolės punktuose – tarptautiniuose oro uostuose, atviruose tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uostuose, geležinkelio stotyse ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriose patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos.
       2. Valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų.
       3. Lietuvos valstybės vėliava taip pat keliama:
              1) prie, virš ar ant Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir šių atstovybių bei įstaigų padalinių, taip pat specialiųjų misijų, esančių užsienio valstybėse pastatų, – pagal tarptautinės teisės normas, diplomatinio protokolo reikalavimus ir buvimo valstybės tradicijas;
              2) prie, virš ar ant valstybinių aukštųjų, aukštesniųjų, valstybės ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų pastatų – paprastai prasidėjus mokslo metams ir nuleidžiama jiems pasibaigus;
              3) savarankiškų karinių dalinių teritorijose – krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;
              4) laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;
              5) laivuose, įplaukusiuose į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis, uostus;
              6) prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną.
       4. Fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.
       5. Lietuvos valstybės vėliava gali būti keliama:
              1) tarptautinių viešųjų renginių vietose kartu su kitomis vėliavomis – pagal tarptautinio protokolo reikalavimus;
              2) sporto arenose – per Lietuvos Respublikos čempionatus ir pirmenybes, tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės, ir per tarptautinių varžybų nugalėtojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos sporto rinktinėms, apdovanojimo ceremonijas;
              3) atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
       6. Lietuvos valstybės vėliava nuolat pastatoma:
              1) Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salėje;
              2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių salėje;
              3) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo posėdžių salėje;
              4) Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo ir kitų teismų posėdžių salėse;
              5) Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Seimo Pirmininko pavaduotojų darbo kabinetuose;
              6) Respublikos Prezidento rezidencijos darbo kabinete bei kitose Respublikos Prezidento rezidencijos patalpose, skirtose ar naudojamose oficialioms ceremonijoms ar renginiams;
              7) Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir ministrų darbo kabinetuose;
              8) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų darbo kabinetuose;
              9) Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir kitų teismų pirmininkų darbo kabinetuose;
              10) Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų darbo kabinetuose;
              11) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko darbo kabinete;
              12) Lietuvos Respublikos kariuomenės karinių dalinių vadų darbo kabinetuose;
              13) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų, esančių užsienio valstybėse, vadovų darbo kabinetuose.
       7. Lietuvos valstybės vėliava gali būti pastatoma patalpose, kuriose tuo metu vyksta valstybės ar savivaldybių institucijos rengiami oficialūs renginiai arba kiti oficialūs renginiai, kuriuose dalyvauja Seimo Pirmininkas, Respublikos Prezidentas ar Ministras Pirmininkas.
       8. Laidojant Respublikos Prezidentą, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą, Seimo ar Vyriausybės narį, kitą Vyriausybės nustatyta tvarka pripažintą Lietuvos Respublikai nusipelniusį asmenį, taip pat asmenį, kuris žuvo atlikdamas savo tarnybinę pareigą ar gelbėdamas žūvančius, karstas su mirusiojo palaikais uždengiamas Lietuvos valstybės vėliavos audeklu, kuris, palaidojus mirusįjį, sulankstomas ir perduodamas mirusiojo giminėms (artimiesiems).

 

Gedulo ženklo naudojimas


       Minint gedulą, Lietuvos valstybės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio. Jeigu Lietuvos valstybės vėliava keliama ne ant stiebo, ji keliama su gedulo ženklu – prie vėliavos koto prisegamas 10 cm pločio juodas kaspinas, kurio galai siekia vėliavos apačią.