Balandžio 12 d., trečiadienio, spaudos konferencijos Seime

2017 m. balandžio 11 d. pranešimas žiniasklaidai             

 

SPAUDOS KONFERENCIJŲ SALĖJE

 

9 val.

 

įvyks spaudos konferencija, kurioje bus pristatyta Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita. Dalyviai: Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, Lygių galimybių tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių tarnybos Teisės skyriaus vyresnysis patarėjas Vytis Muliuolis, Lygių galimybių tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėja Julija Šartuch.

 

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Remiantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 23 straipsniu, lygių galimybių kontrolierius kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, Seimui raštu pateikia lygių galimybių kontrolieriaus praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. Ši nepriklausoma ataskaita apima Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos ataskaitą, padėties apžvalgą, išvadas ir rekomendacijas.

 

Spaudos konferencijos tiesiogiai transliuojamos internetu. Stebintiems transliacijas yra galimybė užduoti klausimus prelegentams. Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą bus Seimo interneto svetainėje prie nuorodos į tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją. Klausimai bus priimami ir į juos atsakoma spaudos konferencijos metu. Esant galimybei į nespėtus atsakyti klausimus parlamentarai atsakys el. paštu po spaudos konferencijos.

Internete galima rasti ir spaudos konferencijų įrašus.

 

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro patarėja Jolanta Anskaitienė

Tel. (8 5)  239 6508, el. p. jolanta.anskaitienė@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-04-11