Seimo Europos reikalų komitetas: pasiūlymus dėl Europos politinių partijų finansavimo reikėtų vertinti atsargiai

2017 m. lapkričio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

 

2017 m. lapkričio 8 d. Seimo Europos reikalų komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo.

Komiteto nariai palankiai įvertino Europos Komisijos pastangas stiprinti europinį politinių debatų aspektą ir siekį užtikrinti, kad riboti ES biudžeto ištekliai būtų paskirstyti ir naudojami tinkamai.

Tačiau komiteto posėdyje atkreiptas dėmesys į tai, kad dalis Europos Komisijos pateiktų siūlymų gali būti žalingi mažoms Europos politinėms partijoms ar Europos politiniams fondams, todėl gali būti vertinami kaip nedemokratiški.

Dar 2014 m. balandžio 2 d. Europos reikalų komitetas savo nuomonėje „Dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo“, pasisakė už griežtą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamų dovanų ir įnašų kontrolę bei būtinybę užtikrinti, kad tokios partijos ir fondai negalėtų gauti paramos bei dovanų nei iš trečiųjų šalių piliečių, negalinčių dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, nei iš tokių šalių valdžios institucijų. Komitetas, nuosekliai laikydamasis savo pozicijos, 2017 m. lapkričio 8 d. posėdyje pasisakė už priemones, kurios užtikrintų Europos partijų nuosavų išteklių šaltinių skaidrumą. Komitetas išreiškė susirūpinimą, kad ES biudžeto ištekliai gali būti naudojami kampanijoms, nukreiptoms prieš ES ir vertybes, kuriomis ši Sąjunga pagrįsta.

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Komisija (EK) pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo. Šio pasiūlymo tikslas – padidinti Europos politinių partijų ir fondų finansavimo skaidrumą, demokratinį teisėtumą, sugriežtinti reglamento vykdymo užtikrinimą ir užpildyti esamas reguliavimo spragas, kad būtų galima užkirsti kelią piktnaudžiavimams ir prireikus susigrąžinti finansavimą.

 

Europos reikalų komiteto biuro patarėja

Elzė Kolelė, tel. (8 5) 239 6761, el. p. elze.kolele@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Asta Markevičienė