Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija svarstys Lietuvai ir lietuviams svarbius klausimus

2018 m. vasario 14 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Vakar Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija aptarė artėjančių komisijos posėdžių, vyksiančių 2018 m. balandžio 24–27 d., metu numatomus svarstyti klausimus.

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Dž. Barysaitė)

 Komisija pritarė pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio pateiktoms Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovų pasiūlytoms diskusijų temoms, tarp kurių – lietuviškos tapatybės, lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, pasiruošimas 2018 metų Lietuvos šimtmečio Dainų šventei, „Globalios Lietuvos“ kūrimo programos, vaiko teisių apsaugos bei pagalbos grįžtantiems gyventi į Lietuvą asmenims klausimai. Svarstant minėtus klausimus, komisija į posėdžius numato kviesti Vyriausybės, ministerijų, įvairių institucijų bei įstaigų atstovus, mokslininkus ir ekspertus.

Vakar vykusiame pasitarime dalyvavo ne tik Seimo atstovai komisijoje, bet ir svečiai iš Australijos, Vokietijos, Šveicarijos, šiuo metu suvažiavę į Lietuvą minėti Valstybės atkūrimo šimtmečio šventės. Pasitarime dalyvavusi PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke padėkojo komisijai už rodomą nuoširdžią pagarbą Pasaulio lietuvių bendruomenei, aktyvų įsitraukimą sprendžiant išeivijos problemas, pastebimą priartėjimą prie lietuvių bendruomenių užsienyje.

Viena iš pagrindinių komisijos veiklos krypčių – lietuviškos tapatybės išsaugojimas, lietuvybės stiprinimas, todėl pasitarime komisija kartu su Etninės kultūros globos tarybos pirmininke dr. Dalia Urbanavičiene bei tarybos nare Nijole Balčiūniene aptarė iniciatyvas, kurių būtina imtis, kad lietuvių tauta, kalba, etninė kultūra gyvuotų, kad lietuviai, gyvenantys tiek etninėse lietuvių žemėse, tiek ir išsibarstę po visą pasaulį, jaustųsi reikalingi savo tėvynei.

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Dž. Barysaitė)

Komisija pritarė pirmininko pavaduotojo dr. Stasio Tumėno siūlymui paskelbti 2019 metus Pasaulio lietuvių metais, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, įsteigusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, apibrėžusi pamatines lietuvių ir tautinės bendruomenės teises, vertybes, principus, lietuvių įsipareigojimą darbu, mokslu, turtu, pasiaukojimu kovoti, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Komisijos nariai vieningai nusprendė šiais metais aplankyti etninių žemių Punsko lietuvių bendruomenę bei Estijos lietuvių bendruomenę.

Baigdamas pasitarimą, komisijos pirmininkas Antanas Vinkus pasveikino pasitarimo dalyvius  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. „Tai galinga mūsų tautos vienybės ir stiprybės šventė“, – kalbėjo politikas ir diplomatas, pabrėždamas, kad „šventės aidai skamba visame pasaulyje Jūsų, lietuviais gimusių, dėka!“

 

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus

Tel. (8 5) 239 6720

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Jolita Šedauskienė, tel. (8 5) 239 6860, el. p. jolita.sedauskiene@lrs.lt

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-14
   Rūta Mensonaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti