Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Gruzijos Lietuvių Bendruomenė

Gruzijos lietuvių bendrija buvo įregistruota 1996 m. Tuo pat metu įsikūrė ir Gruzijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 1989 m. gyventojų surašymo duomenimis Gruzijoje gyveno arti 800 lietuvių. Aktyviau lietuviškame gyvenime dalyvauja 30 žmonių.

Centriniame Tbilisio archyve rasta duomenų, kad 1912 – 1921 m. Tbilisyje veikė Lietuvių draugija, pasivadinusi Savitarpio pagalbos draugija, kuriai vadovavo Pranas Dailidė.

Ryškesniu bendrijos renginiu 1997 m. rudenį tapo M.Mažvydo Katekizmo 450 metų jubiliejaus minėjimas Gribojedovo teatre. Buvo parodytos kelios scenos iš J.Marcinkevičiaus dramos Martynas Mažvydas ir folkloro ansamblio koncertas. Bendrijos folkloro ansamblis “Rūta žalioji” dalyvavo II Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Bendrija dalyvauja ir Gruzijos tautinių mažumų renginiuose, iškilmingai mini Lietuvos valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo dienas, pamini žuvusiuos Sausio 13-ąją. Gražia tradicija tapo Motinos dienos paminėjimas, dalyvaujant sekmadieninės mokyklos mokiniams. 2000 m. spalio mėnesį bendrija organizuoja Lietuvos kultūros dienas Gruzijoje.

Gruzijos Lietuvių Bendrija

Zina Karuchnishvili – pirmininkė

Kekelidze 1 - 18

Tbilisi 380079

Georgia

El.p. ruta-Geo@yandex.ru


  Siųsti el. paštuSpausdinti