Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė

Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė (KLB) Bogotoje pradėjo organizuotis 1946 m. Buvo įsteigtas Lietuvių katalikų komitetas, kurio tikslas buvo padėti lietuviams atvykti į Kolumbiją ir ten įsikurti. 1949 m. liepos 24 d. buvo išrinkta pirmoji KLB Bogotos apylinkės valdyba, kuri tvarkėsi pagal Pasaulio Lietuvių Bendruomenės priimtas veiklos gaires – Lietuvių Chartą. 1956 m. birželio 24 d. Kolumbijoje gyvenančių lietuvių pastangomis prie Kolumbijos Vyriausybės įsteigtas Lietuvos garbės konsulatas. Konsulu paskirtas dr. Stasys Sirutis.

Lietuvių veikla buvo gyva Bogotoje, Medelline ir Cali miestuose. Valdyba, vadovaujama Vacio Slotkaus, suorganizavo tautinių šokių grupę, ruošė minėjimus, šventė tradicines šventes. Prof. J.Zarankos iniciatyva veikė lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos bei geografijos kursai. Krašto Valdyba įsteigė vaikų darželį. Bogotoje aktyviai veikė Lietuvių moterų savišalpos draugija, kuriai vadovavo Nijolė Stasiukynienė. Kęstutis Slotkus vadovavo Kolumbijos Lietuvių Jaunimo Sąjungai, su Kolumbijos jaunimo delegacija dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kongresuose.

Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė

Stasė Slotkutė – pirmininkė

Avenida Carrera 62# 126 B41, Unidad 3, Ap.307

Balcon de Lindaraja, Bogota D.C.

Colombia

El.p. stasyte_s@hotmail.com

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti