Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų fondas

Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų fondas (Fondas Nr.2) yra Nacionalinio dokumentų fondo dalis. Jį  sudaro nuolat, ilgai ir trumpai saugomi dokumentai nuo 1990 m. kovo 10 d. Fondas nuolat pildomas Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos dokumentais.

Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų fondo dokumentai įrašyti į 23 apyrašus.

Lietuvos Respublikos Seimo nuolat saugomi dokumentai – tai valstybinės svarbos Seimo ir Seimo kanceliarijos  padalinių veiklos dokumentai: Seimo priimti įstatymai, kiti teisės aktai, politiniai dokumentai, jų vertimai į užsienio kalbas; įstatymų ir kitų teisės aktų projektai; Seimo posėdžių stenogramos; Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, komitetų, komisijų, frakcijų,  darbo grupių, Seimo delegacijų tarptautinėse organizacijose,  Seimo vadovybės sekretoriatų, Seimo kanceliarijos padalinių veiklos dokumentai; Seimo narių, neišrinktų kitai kadencijai, ir atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos.

Be popierinių dokumentų, Seimo archyve saugomi vaizdo ir garso  dokumentai: Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, seminarų, konferencijų bei kitų renginių garso bei vaizdo įrašai  kompaktinėse plokštelėse, garsajuostėse, vaizdajuostėse. Archyve saugomi fotodokumentai perkeliami į vaizdo archyvo informacinės sistemos duomenų bazę,  juos galima rasti adresu  http://photo.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Seimo ilgai saugomus dokumentus sudaro personalo dokumentai: Seimo kanclerio įsakymai personalo klausimais, Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų asmens sąskaitos, atleistų darbuotojų asmens bylos.

Lietuvos Respublikos Seimo trumpo saugojimo dokumentus sudaro Seimo ir Seimo kanceliarijos padalinių bei Seimo narių veiklos informaciniai ir susirašinėjimo dokumentai; gyventojų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymai, prašymai, skundai ir susirašinėjimo jų sprendimo klausimais dokumentai, gaunamų ir siunčiamų dokumentų registrai. Trumpo saugojimo dokumentų saugojimo terminui pasibaigus ir įvertinus dokumentų  išliekamąją istorinę, mokslinę bei praktinę svarbą, jų saugojimo laikas gali būti pratęstas.