Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Apie Frankofonijos Parlamentinę Asamblėją

 

Frankofonijos Parlamentinė Asamblėja yra tarptautinė organizacija, vienijanti prancūziškai kalbančius parlamentarus. Asamblėjos veikloje gali dalyvauti parlamentai ir asamblėjos, vykdantys leidybos funkciją ar prisidedantys prie šio proceso. Asamblėja palaiko ryšius su frankofoniškomis asociacijomis bei organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis parlamentinėmis asamblėjomis.

Dar 1967 m. Liuksemburge įvyko visuotinis prancūziškai kalbančių parlamentarų tarptautinės asociacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo parlamentarai iš Europos, Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos šalių. Pagrindinis asociacijos tikslas buvo stiprinti prancūzų kalbos įtaką pasaulyje bei pristatyti kultūrų įvairovę. 1989 m. Paryžiuje įvykusiame XVII visuotiniame susirinkime asociacija pakeitė pavadinimą ir tapo prancūziškai kalbančių parlamentarų tarptautine asamblėja. 1997 m. Hanojuje įvykusiame VII-ajame Frankofonijos viršūnių susitikime asamblėjai buvo suteiktas Tarptautinės Frankofonijos Organizacijos patariamosios institucijos statusas. 1998 m. Abidžane vykusioje parlamentinėje sesijoje buvo patvirtintas naujas asamblėjos pavadinimas - Frankofonijos Parlamentinė Asamblėjos. FPA būstinė įsikūrusi Paryžiuje.

FPA struktūrą, veiklos ir finansavimo principus reglamentuoja Frankofonijos Parlamentinės Asamblėjos Statutas. FPA veikia 4 regioninės asamblėjos – Europos, Amerikos, Afrikos bei Azijos ir Okeanijos- kurios atsako už Asamblėjos tikslų įgyvendinimą atskiruose regionuose. Asamblėjoje veikia 5 nuolatinės komisijos:

  • Politinė komisija
  • Švietimo komisija
  • Komunikacijos ir kultūros reikalų komisija
  • Parlamentinių reikalų komisija
  • Bendradarbiavimo ir plėtros komisija.

Kartą per metus vyksta FPA Plenarinė sesija. Asamblėjos Biuras rengia Plenarines sesijas, prižiūri sesijų sprendimų vykdymą, koordinuoja komisijų veiklą, tvirtina biudžetą. Asamblėja turi Generalinį sekretoriatą, kuriam vadovauja du generaliniai sekretoriai- parlamentiniais ir administraciniais klausimais.

            Lietuvos Respublikos Seimui Frankofonijos Parlamentinės Asamblėjos stebėtojo statusas buvo suteiktas 1999 m. liepos 7 d. Kanados sostinėje Otavoje vykusioje XXV FPA sesijoje, o 2008 m. liepos 2-8 dienomis Kanados mieste Kvebeke vykusioje XXXIV-ojoje FPA sesijoje Lietuvai buvo suteiktas asocijuoto nario statusas.

            Delegacijos sekretorė

Kristina Gražytė, tel. +370-5-2396226; faks. +370-5-2396339; el. p.: kristina.grazyte @lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti