Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Apie Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros valstybių Parlamentinę Asamblėją

 

Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros šalių Parlamentinė Asamblėja (EMPA) yra Barselonos proceso parlamentinė institucija, turinti konsultacines galias ir pagrįsta Barselonos deklaracija. Ji padeda didinti proceso matomumą ir skaidrumą ir taip siekia, kad Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė kuo geriau tenkintų visuomenės interesus ir lūkesčius.

Europos-Viduržemio jūros valstybių Parlamentinė Asamblėja  buvo įkurta Neapolyje 2003 m. gruodžio 3 d., o 2004 m. kovo 21 – 24 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose įvyko Europos-Viduržemio jūros valstybių Parlamentinės Asamblėjos inauguracinė sesija. Parlamentinės Asamblėjos įkūrimas institucionalizavo aktyvius tarpparlamentinius kontaktus tarp Barselonos proceso šalių.

Asamblėjos tikslas yra parlamentiniu mastu remti ir skatinti Barselonos proceso stiprinimą bei prisidėti prie jo raidos. Asamblėjoje viešai diskutuojama visų pirma su Barselonos procesu susijusiomis temomis bei visais bendraisiais Asamblėjos valstybėms narėms aktualiais klausimais. Dalyvavimas Asamblėjoje yra savanoriškas. Asamblėja siekia išlaikyti atvirą požiūrį įdalyvavimą jos darbe.

Asamblėja gali reikšti nuomonę visais su ES ir Viduržemio jūros valstybių partneryste susijusiais klausimais. Ji prižiūri, kad būtų laikomasi ES ir Viduržemio jūros šalių asociacijos susitarimų, ir priima rezoliucijas arba teikia rekomendacijas.

Europos Sąjungos – Viduržemio jūros valstybių Parlamentinę Asamblėją sudaro ne daugiau kaip 260 narių, iš kurių 130 yra Europos Sąjungos atstovų (81 ES nacionalinių parlamentų narys ir 49 Europos Parlamento nariai) ir 130 su ES bendradarbiaujančių Viduržemio jūros šalių nacionalinių parlamentų narių, po vienodą atstovų skaičių iš kiekvienos valstybės.

Asamblėjoje veikia 4 komitetai:

  • Politikos, saugumo ir žmogaus teisių,
  • Ekonomikos ir finansų, socialinių reikalų ir švietimo,
  • Gyvenimo kokybės gerinimo, pilietinių visuomenių mainų ir kultūros,
  • Moterų teisių komitetas

Asamblėjos veiklą koordinuoja Biuras, kuris susideda iš keturių narių – pirmininko ir pirmininko pavaduotojų. Biuras renkamas ketveriems metams, o Asamblėjai pirmininkauja vienas iš Biuro narių, kasmet renkamas rotaciniu principu.

 

Delegacijos sekretorius

Skirmantas Strimaitis, tel. (8 5) 239 6220, faks.: (8 5) 2396339, el. p. skstri@lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti