Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Apie Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją

Europos Taryba yra tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti kontinento vienijimosi procesą ir garantuoti Europos piliečių orumą, užtikrinant pagarbą pagrindinėms vertybėms: demokratijai, žmogaus teisėms ir įstatymo viršenybei.

Organizacija įkurta 1949 m. gegužės 5 dieną, dešimčiai Vakarų Europos valstybių Londone pasirašius Europos Tarybos Statutą. Šiuo metu Europos Tarybos narėmis yra 47 valstybės. Iš Europos valstybių tik Baltarusija dėl demokratijos bei žmogaus teisų suvaržymo nėra organizacijos nare.

Pagrindinės ET institucijos - Ministrų Komitetas, Parlamentinė Asamblėja, Europos vietinių ir regioninių valdžių kongresas, Europos žmogaus teisių teismas.

             Europos Tarybos būstinė yra Strasbūro mieste Prancūzijoje.

             Parlamentinė Asamblėja – tai seniausias Europoje parlamentinis forumas, įsteigtas 1949 m. Atstovų skaičius Asamblėjoje ir atitinkamai balsų skaičius yra nustatomas pagal valstybės dydį. Parlamentinės Asamblėjos sesijos yra padalytos į keturias dalines sesijas, kurios vyksta sausio, balandžio, birželio ir rugsėjo mėnesiais Strasbūre.

             Parlamentinė Asamblėja gali priimti keturių skirtingų tipų aktus: rekomendacijas, rezoliucijas, nuomones ir įsakus. Rekomendacijose išdėstomi Ministrų komitetui pateikti siūlymai, kurių įgyvendinimas yra vyriausybių kompetencija. Rezoliucijomis Asamblėja reiškia savo sprendimus tokiais klausimais, kuriuos ji yra įpareigota įgyvendinti, arba reiškia pažiūras, už kurias tik ji viena yra atsakinga. Nuomones Asamblėja pareiškia Ministrų Komiteto jai pateiktais klausimais. Įsakai – tai nurodymai, kuriuos Asamblėja skiria vienam ar keliems savo komitetams.

            Pagal reglamentą Asamblėjoje šiuo metu yra 8 komitetai. Taip pat Asamblėjoje veikia 5 politinės grupės.

            ET Parlamentinei Asamblėjai vadovauja ETPA prezidentas, kurį renka Asamblėja. 2012 m. sausio mėnesį Asamblėjos prezidentu buvo išrinktas prancūzas, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) politinės grupės atstovas Jean - Claude Mignon.

            Seimo delegacija ETPA formuojama kasmet frakcijų proporcingo atstovavimo principu. Taip pat yra privaloma, kad delegacijos nariais būtų abiejų lyčių atstovai; priešingu atveju ETPA gali nuspręsti suspenduoti delegacijos įgaliojimus. Delegacija Asamblėjoje turi 4 balsus, delegaciją sudaro 4 nariai ir 4 narių pavaduotojai.

            Pagal ETPA statutą, delegacijos narių įgaliojimai turi būti atnaujinami kiekvienais metais.

 

Delegacijos sekretorius

Laura Šumskienė, tel. (8 5) 239 6493, faks.: (8 5) 2396339, el. p. Laura.Sumskiene@lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti