Ernesto Jasaičio, Modesto Klenio ir Raisos Kuzhylnos peticijų nagrinėjimai iš esmės

2017 m. birželio 28 d. vyks Seimo Peticijų komisijos posėdis, kuriame iš esmės bus nagrinėjamos šios peticijos:

1) Ernesto Jasaičio peticija „Dėl valstybės tarnautojų, priimtų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai (įstaigos vadovų), teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą užtikrinimo“;

2) Modesto Klenio peticija „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio papildymo“;

3) Raisos Kuzhylnos peticija „Dėl draudimo rūkyti balkonuose, laiptinėse ir kitose gyvenamosiose patalpose“ (ta apimtimi, kurioje siūloma uždrausti rūkyti daugiabučių gyvenamųjų namų butuose).

Posėdis vyks Prezidento salėje (Seimo I rūmai, II aukštas), posėdžio pradžia 12.30 val.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 5) 239 6819.

Komisijų sekretoriato patarėja J. Šniaukštienė, tel. (8 5) 239 6819, el. p. janina.sniaukstiene@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-06-20