Herbas www.lrs.lt
 

Komisijos nariai

prof. Bronislovas GENZELIS
(komisijos pirmininkas)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Rima MASELYTĖ
(komisijos pirmininko pavaduotoja)

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Birutė GOBERIENĖ

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja

Antanas A. JONYNAS

poetas, Rašytojų sąjungos pirmininkas

dr. Rita MILIŪNAITĖ

Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė

Virgilija STONYTĖ

Vilniaus rajono Lavoriškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

dr. Mindaugas TAMOŠAITIS

Lietuvos edukologijos universiteto lektorius, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos istorijos mokytojas

 

2016 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu patvirtinta nauja Komisijos sudėtis