Herbas www.lrs.lt
 

Komisijos nariai

Stasys KAŠAUSKAS
(komisijos pirmininkas)
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Rima MASELYTĖ
(komisijos pirmininko pavaduotoja)
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Antanas A. JONYNAS

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas

Gražina KADŽYTĖ

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

dr. Rita MILIŪNAITĖ

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

Viktoras STANISLOVAITIS

Joniškėlio miesto bendruomenės pirmininkas

Žaneta VAŠKEVIČIENĖ

Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkė