Bibliografija

 Vytautas Alantas. ROMAS KALANTA. Išleido Vilties Draugijos leidykla, 1976

Joseph Boley. FLAMES for FREEDOM. New York, 1977

Algirdas Budreckas. PRIE TĖVYNĖS AUKURO. Poezija. JAV, 1980

Juozas Grušnys - Žilvinis. PO UGNIES ŽENKLU. Kaunas, 1998

ROMO KALANTOS AUKA. 1972 METŲ KAUNO PAVASARIS. Sudarė Egidijus Aleksandravičius ir Saulius Žukas. Baltų lankų leidyba, 2002