Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Bibliografija

 

 

 

 

Arvydas Anušauskas. Teroras, 1940-1958 m. / Vilnius: Versus aureus. 2012.

 

 Alfred Erich Senn. Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2009.

 

 

 

Lietuva 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija / [Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža ... [et al.]; - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.

 

 

 

Nijolė Maslauskienė, Inga Petravičiūtė. Okupantai ir kolaborantai: pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941) // Occupants and Collaborants: the First Soviet Occupation (1940-1941). [į anglų kalbą vertė Romas Dailidėnas, Ingrida Vičiulytė], Vilnius, 2007.

 

 

 

A. Jakubčionis, St. Knezys, A. Steikus. Okupacija ir aneksija: pimoji sovietinė okupacija (1940-1941) // Occupation and Annexation: the First Soviet Occupation (1940-1941). [į anglų kalba vertė Rasa Rėklaitytė], Vilnius, 2006.

 

 

 

A. Anušauskas. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui: pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941) // Terror and crimes against Humanity: the First Soviet Occupation (1940-1941). [į anglų kalbą vertė Rasa Adomaitienė, Jūratė Dvarionaitė, Dalius Kaminskas], Vilnius, 2006.

 

 

 

Pamirštas SSRS karo nusikaltimas. Rainiai 1941 06 24-25. Vilnius, 2006.

 

 

 

Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai 1941 m. birželio 24 d. - rugpjūčio 4 d. / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, dr. Arvydas Anušauskas / Vilnius, 2001.

 

 

 

Okupacijos, pasipriešinimas, tremtys. Lietuva 1794-1953 / Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2001.

 

 

 

Rainių tragedija: 1941 m. birželio 24-25 d. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2000.

 

 

 

Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940-1998) / [Sudarė Izidorius Ignatavičius]. Vilnius: Vaga, [1999].

 

 

Arvydas Anušauskas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. Vilnius, Mintis, 1996.

 

 

 

Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940.06. - 1941.09). Vilnius, 1996.

 

 

 

Kazys Škirpa. Lietuvos nepriklausomybės sutemos (1938-1940). Atsiminimai ir dokumentai. Vilnius, 1996.

 

 

 

Eugenijus Grunskis. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 m. / Lietuvos istorijos institutas, Pasaulio lietuvių bendruomenė. Vilnius, 1996 m.

 

 

 

Lietuvos gyventojų trėmimai sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose 1940-1941, 1945-1953 m. / Dokumentų rinkinys (pataisytas ir papildytas leidimas) / Lietuvos istorijos institutas, Pasaulio lietuvių bendruomenė. Vilnius, 1995 m.

 

 

 

Lietuvos okupacija ir aneksija 1939/1940. Dokumentų rinkinys. Vilnius, 1993.

 

 

 

Lietuvos gyventojų genocidas. I tomas. 1939-1941 / Filosof., soc. ir teisės instituto Represijų Lietuvoje tyr. centras; sud. B.Burauskaitė, M.Pilkienė, V.Radušis, V.Vosyliūtė. Vilnius, 1992. -I-XLVIII.

 

 

 

Romualdas J. Misiūnas., Reinas Taageper. Baltijos valstybės: priklausomybės metai 1940/1980. Vilnius, 1992.

 

 

 

Lietuvos aneksija. 1940 m. dokumentai. Vilnius, 1990.

 

 

 

Juozas Brazaitis. Vienų vieni. Vilnius, 1990.

 

 

 

Juozas Audėnas. Paskutinis posėdis. Vilnius, 1990.

 

 

 

Juozas Audėnas. Paskutinis posėdis. Vilnius, 1990.

 

 

 

Liudas Truska, Vytautas Kancevičius. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio verpetuose. 1939-1940 m. rugpjūčio 3 d. politinių įvykių kronika. Vilnius, 1990.

 

 

 

Edvardas Turauskas. Lietuvos nepriklausomybės netenkant. Kaunas, 1990.

 

 

 

Edvardas Turauskas E. Lietuvos nepriklausomybės netenkant. Kaunas, 1990.

 

 

 

XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Kaunas, 1990.

 

 

 

 Juozas Urbšys. Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais / Vilnius, Mintis, 1988

 

 

Lietuviai Sibire / Lithuanians in Siberia. Redagavo Juozas Prunskis. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, - Čikaga, - 1981 m. - 216 p.

   

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti