Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ

LR Seimo narė Rimantė ŠalaševičiūtėTarptautinė konferencija „Rūpestis dėl ateities visuomenės: demografija ir šeimos politika Baltijos ir Vidurio Europos šalyse“ 

 

Vasario 23 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narių spaudos konferencija, po kurios vyko tarptautinė konferencija „Rūpestis dėl ateities visuomenės: demografija ir šeimos politika Baltijos ir Vidurio Europos šalyse“. Renginyje buvo aptarta regiono demografinė situacija ir problemos, dalintasi patirtimis Šeimos politikos stiprinimo .
Konferencija tikslas - susipažinti su sėkmingai taikomomis šeimos politikos priemonėmis ir mechanizmais užsienio šalyse, aptarti jų poveikį demografinei padėčiai.
Pirmoje konferencijos dalyje užsienio šalių atstovai pristatė savo šalyse vykdomą šeimos politiką, jų poveikio demografijai vertinimą. Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyviai dalyvavo diskusijoje „Valstybių patirtis įgyvendinant gimstamumo politiką: sėkmės ir nesėkmės“, kurioje remiantis skirtingų valstybių patirtimis buvo ieškoma sprendimų demografiniams iššūkiams spręsti.
Per spaudos konferenciją akcentavau Šeimos stiprinimo įstatymą. Galime pasidžiaugti, kad įstatymas yra priimtas, tačiau stringa jo įgyvendinimas. Vyriausybė buvo įgaliota iki šių metų vasario 28 dienos parengti įstatymo įgyvendinamuosius aktus, tačiau tenka nusivilti, kad iki vasario 28-osios jų neturime. Parlamentinės kontrolės metu bus atidžiai pasižiūrėta ir kaip įgyvendinami siūlymai vaiko teisių apsaugos srityje, pagalbos šeimai modeliai, kurie bus pradėti taikyti nuo 2018 m. liepos pirmosios.