Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pasitarimo darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2018-02-13
13.00–13.30
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Susitikimas su Etninės kultūros globos tarybos pirmininke dr. Dalia Urbanavičiene, Etninės kultūros globos tarybos nare, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos nare Nijole Balčiūniene

A. Vinkus
J. Šedauskienė

2 . 

2018-02-13
13.30–14.20
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Dėl 2018 m. balandžio 24–27 d. vyksiančių Seimo ir PLB komisijos posėdžių darbotvarkės projekto

A. Vinkus
J. Šedauskienė

3 . 

2018-02-13
14.20–14.30
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Kiti klausimai:

  1. Komisijos išvykos 2018 metais;
  2. Dėl 2019 m. paskelbimo Pasaulio lietuvių metais.

A. Vinkus
J. Šedauskienė

4 . 

2018-02-13
14.30–15.00
III r. Parodų galerija

Fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui atidarymas

S. Tumėnas

J. Caspersen

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                          Antanas Vinkus

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-12
   Jolita Šedauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti