Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininku nuo Seimo išrinktas A. Vinkus

2017 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Naujos kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nariai sausio 11 d. posėdyje rinko komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją nuo Seimo.

Komisijos pirmininku iš Seimo narių vienbalsiai išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Antanas Vinkus, pavaduotoju – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Stasys Tumėnas.

Pagal Komisijos nuostatus komisija turi du pirmininkus ir du pavaduotojus: paprasta balsų dauguma vieną pirmininką ir pavaduotoją renka ne mažiau kaip 2/3 Seimo narių, dalyvaujančių rinkimuose, o kitą pirmininką ir pavaduotoją bendru sutarimu renka JAV lietuvių bendruomenės tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos išrinkti atstovai.

PLB atstovai komisijos pirmininku išsirinko Rimvydą Baltaduonį, o pirmininko pavaduotoju – Henriką Antanaitį.

Komisijos pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų kandidatūras dar turės patvirtinti Seimas. Komisijoje dirbs 10 Seimo narių ir 10 PLB atstovų.

 

 

Parengė

Komisijų sekretoriato vedėja

Jolita Krumplytė, tel. (8 5) 239 6855, e. p. jolita.krumplyte@lrs.lt