Susitikimai su gyventojais, renginiai, konferencijos

Lietuvos Respublikos Seime vyko mano inicijuota diskusija dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo galimybių ir naudos Lietuvoje. Diskusijos metu susipažinome su užsienio valstybių patirtimi, kuriose šis registras jau egzistuoja. Buvo įvertinta valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais asmenimis, atstovų poziciją. Kartu ieškojome būdų, kad teisės aktų nuostatos lytinių nusikaltėlių atžvilgiu veiktų ir būtų užtikrintas vaikų saugumas.

Rimantė Šalaševičiūtė nuotrauka.